Stress nej tak!

Vi tror på, at alle organisationer på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at tage hånd om stress – få mere viden, håndtere stressramte medarbejdere og lave stressforebyggelse. De organisationer, der er proaktive, undgår et konfliktpræget og uproduktivt arbejdsmiljø og dyre sygemeldinger.

Vi har gennem de sidste mange år været med til at øge kendskabet til og forståelsen af stress i mange forskellige virksomheder og organisationer bl.a. med kurset Stress nej tak! Vi arbejder intenst med stressforebyggelse- og tilbyder også stresscoaching til enkeltpersoner.

Vi møder rigtig mange engagerede og stærke mennesker, der har været belastet alt for længe og som “pludselig” ikke kan mere. Vi oplever, at det er stærke mennesker, der bliver syge af stress. Måske dem organisationerne nødigst vil undvære.

Stress nej tak! er for dem, der ønsker at at tage professionelt hånd om stress, for dem der vil arbejde proaktivt eller dem, der allerede står i en situation hvor stress er en del af virkeligheden.

Stress nej tak! kan bestå af flere forskellige elementer:

Temadage for ledere, workshops for medarbejdere og klippekort til personlig coaching.

Sammen finder vi ud af, hvad der passer til jeres virksomhed.

Stress er en kompleks størrelse, der ofte inkluderer faktorer fra både arbejdsliv og privatliv.
Det opleves individuelt, men skal forebygges og løses i fællesskab.

Stress og ledelse

Den nærmeste leder har afgørende betydning for, om forebyggelse og håndtering af stress lykkes i en organisation. Lederne skal forstå kompleksiteten i stressproblematikken, og være i stand til at tilbyde effektive og meget konkrete redskaber til at forebygge og håndtere stress hos medarbejderne.

Vi sætter fokus på den vigtige balance mellem arbejdsliv og privatliv, så det ikke ender med dyre sygemeldinger, drænende konflikter eller værdifulde medarbejdere, der siger op.

Danske Commodities

Line Vestergaard Larsen Head of HR Partnering & Development Danske Commodities 

“Som organisation fik vi, gennem Stress nej tak!, udviklet et fælles sprog for stress og overbelastning. Det har sidenhen vist sig udfoldet på den måde at medarbejdere selv har åbnet dialogen om egen belastningsgrad. Det er ligesom blevet ufarligt – ja ligefrem klogt – at bekende kulør. Kurset har gjort indtryk og viser meget konkret, at hvis man legitimerer at snakke om stress og overbelastning på et tidligt tidspunkt, så kan man handle proaktivt.”

Læs mere om Danske Commodities og vores samarbejde om stress håndtering. 

Stress Nej Tak - Temadag

Stress nej tak!

Temadag for ledere – varighed: 6 timer

Temadagen sætter fokus på:

 • Stress- og belastningsforståelse

 • Hvad der sker op til – og når belastningskurven knækker

 • Signaler, symptomer og personlige copingstrategier

 • Lederens rolle og ansvar
 • SOS makkerskaber – en trivselsmodel

Målet er at:

 • Opdage stress før belastningskurven knækker
 • Øge effektivitet
 • Sætte fokus på trivsel
 • Nedsætte sygefravær

Temadagen tilrettelægges med udgangspunkt i jeres virksomhed og de specifikke og aktuelle behov, I har.

Stress nej tak!

Workshop for medarbejdere – varighed 3 timer

For at bevare en organisation fleksibel og produktiv, er det afgørende at forstå hvad stress er, og hvordan det kan forebygges, opdages og håndteres.
Denne workshop arbejder med holdninger og konkrete handlinger, der er funderet i en fælles forståelse af, hvad stress er, og hvordan det kan og skal forebygges.

 • Stress og belastningsforståelse
 • Signaler, symptomer og personlige copingstrategier
 • SOS makkerskaber – en trivselsmodel

Workshoppen veksler mellem undervisning og praktiske opgaver. Der er værktøjer til både den enkelte og til teams.

Stress Nej Tak Workshop

Få viden om stress

Niels Amstrup

Direktør Jysk Rejsebureau

“Både ledelse og medarbejdere har arbejdet med stressforebyggelse sammen med Bladbjerg Kibsgaard. Vi arbejder nu proaktivt i stedet for reaktivt. Vi er blevet meget bedre til at se, når en medarbejder har det skidt, og vi har fået modet til at spørge. Berøringsangsten er væk, og vi har fået et fælles stresssprog.”

Fakta om stress

35.000 danskere er sygemeldt pga. stress

250 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress

Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressions- og angstlidelser.

Kilde: Stressforeningen

 

Læs mere stress coaching

Hvad koster en stress sygemelding? Regn det ud her.

 

>> Hent regneark

Er det stress?

 

Stress nej tak!

Kommunikation og samarbejde

Konflikthåndtering

Stress Supervisor

Workshop: De pressede unge

Mange unge har heldigvis et godt ungdomsliv, men desværre bliver flere og flere overbelastede, får ondt i livet og stressniveauet hos unge i Danmark er kraftigt stigende.

Vi har lavet tre workshops – én for eleverne og en rettet mod underviserne og en til forældrene. De giver fælles opdateret viden om stress og værktøjskasse, så vi kan fjerne tabuerne og gøre noget helt konkret, for at forebygge stress.

Workshop om unge og stress på Viborg idrætshøjskole

Tilmeld dig nyhedsbrev