Stress nej tak!

Vi tror på, at alle organisationer på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at tage hånd om stress – få mere viden, håndtere stressramte medarbejdere og lave stressforebyggelse. De organisationer, der er proaktive, undgår et konfliktpræget og uproduktivt arbejdsmiljø og dyre sygemeldinger.

Vi har gennem de sidste mange år været med til at øge kendskabet til og forståelsen af stress i mange forskellige virksomheder og organisationer bl.a. med kurset Stress nej tak! Vi arbejder intenst med stressforebyggelse og tilbyder også stresscoaching til enkeltpersoner.

Vi møder rigtig mange engagerede og stærke mennesker, der har været belastet alt for længe og som “pludselig” ikke kan mere. Vi oplever, at det er stærke mennesker, der bliver syge af stress. Måske dem organisationerne nødigst vil undvære.

Stress nej tak! er for dem, der ønsker at at tage professionelt hånd om stress, for dem der vil arbejde proaktivt eller dem, der allerede står i en situation, hvor stress er en del af virkeligheden.

Stress nej tak! kan bestå af flere forskellige elementer:

Temadage for ledere, workshops for medarbejdere og klippekort til personlig coaching.

Sammen finder vi ud af, hvad der passer til dig eller jeres virksomhed.

Stress er en kompleks størrelse, der ofte inkluderer faktorer fra både arbejdsliv og privatliv.
Det opleves individuelt, men skal forebygges og løses i fællesskab.

Stress og ledelse

Den nærmeste leder har afgørende betydning for, om forebyggelse og håndtering af stress lykkes i en organisation. Lederen skal forstå kompleksiteten i stressproblematikken og være i stand til at tilbyde effektive og meget konkrete redskaber til at forebygge og håndtere stress hos medarbejderen.

Vi sætter fokus på den vigtige balance mellem arbejdsliv og privatliv, så det ikke ender med dyre sygemeldinger, drænende konflikter eller værdifulde medarbejdere, der siger op.

MAKI

MAKI A/S

Vi har spurgt Kathrine Korsholm Thorgaard, Head of People & Culture ved MAKI, om deres erfaringer med Stress nej tak! MAKI har gennemført workshops for hele organisationen.

Det bedste og første vigtige skridt er helt sikkert at få skabt et fælles sprog. Og så det, at vi har fået nogle meget konkrete og håndgribelige værktøjer til at forebygge og håndtere stress. Derudover har vi fået en større forståelse af, hvad stress er.
Med workshoppene har vi taget startskuddet til at forstå og tale om det. Nu er vi i langt højere grad klædt på til at arbejde videre med det, og få forankret det i vores organisation både hos ledere og medarbejdere
.”

Læs hele artiklen her

Stress nej tak - Workshop

Stress nej tak!

Temadag for ledere – varighed: 6 timer

Temadagen sætter fokus på:

 • Stress- og belastningsforståelse
 • Hvad der sker op til – og når belastningskurven knækker
 • Signaler, symptomer og personlige copingstrategier
 • Lederens rolle og ansvar
 • SOS makkerskaber – en trivselsmodel

Målet er at:

 • Opdage stress før belastningskurven knækker
 • Øge effektivitet
 • Sætte fokus på trivsel
 • Nedsætte sygefravær

Temadagen tilrettelægges med udgangspunkt i jeres virksomhed
og de specifikke og aktuelle behov, I har.

Stress nej tak!

Workshop for medarbejdere – varighed 3 timer

For at bevare en organisation fleksibel og produktiv er det afgørende at forstå, hvad stress er, og hvordan det kan forebygges, opdages og håndteres.
Denne workshop arbejder med holdninger og konkrete handlinger, der er funderet i en fælles forståelse af, hvad stress er, og hvordan det kan og skal forebygges.

 • Stress og belastningsforståelse
 • Signaler, symptomer og personlige copingstrategier
 • SOS makkerskaber – en trivselsmodel

Workshoppen veksler mellem undervisning og praktiske opgaver. Der er værktøjer til både den enkelte og til teams.

Stress nej tak - workshop
Stress Nej Tak Workshop

Stress nej tak!

Workshop for medarbejdere – varighed 3 timer

For at bevare en organisation fleksibel og produktiv er det afgørende at forstå, hvad stress er, og hvordan det kan forebygges, opdages og håndteres.
Denne workshop arbejder med holdninger og konkrete handlinger, der er funderet i en fælles forståelse af, hvad stress er, og hvordan det kan og skal forebygges.

 • Stress og belastningsforståelse
 • Signaler, symptomer og personlige copingstrategier
 • SOS makkerskaber – en trivselsmodel

Workshoppen veksler mellem undervisning og praktiske opgaver. Der er værktøjer til både den enkelte og til teams.

Få viden om stress

Niels Amstrup

Direktør Jysk Rejsebureau

“Både ledelse og medarbejdere har arbejdet med stressforebyggelse sammen med Bladbjerg Kibsgaard. Vi arbejder nu proaktivt i stedet for reaktivt. Vi er blevet meget bedre til at se, når en medarbejder har det skidt, og vi har fået modet til at spørge. Berøringsangsten er væk, og vi har fået et fælles stresssprog.”

Fakta om stress

Andelen af voksne danskere med en høj score på stressskalaen er steget fra 21 pct. i 2013 til 29% i 2021.

Der er en større andel af kvinder, der scorer højt på stressskalalen, end mænd. I 2021 havde 34% af kvinderne et højt stressniveau, mens det samme gjaldt for 25% af mændene.

Stress er mere udbredt blandt unge, og gruppen af 16-24-årige har flest med en høj score på stressskalaen med 31% blandt mændene og 52% blandt kvinderne.

Kilde: Sundhedsstyrelsen dec. 2022.

Læs mere stresscoaching

Hvad koster en stress sygemelding? Regn det ud her.

 

>> Hent regneark

Er det stress?

 

Tilmeld dig nyhedsbrev