Fordybelsestid

Multitasking er blevet det normale i vores arbejdsliv, så når vi forholder det til, hvordan vores hjerner fungerer optimalt, er det tankevækkende, at vi som grundindstilling konsekvent multitasker, når vi laver vores arbejde. I praksis har de fleste videns-arbejdere alle kommunikationskanaler kørende, mens de arbejder på deres kerneopgaver.

Ifølge forfatteren til ”Deep Work” og ”A world without Email” professor Cal Newport, har 70 procent af medarbejdere ikke én sammenhængende time med uforstyrret tid om ugen.

Det er interessant, for kvaliteten daler og vi udretter ikke så meget, når vi ikke har tid til fordybelse. Og vi ved det jo i virkeligheden godt. Vi skal skabe tid til sammenhængende tænkning og fordybelse for at udføre kvalitetsarbejde. Forskning viser, at når du bliver afbrudt, tager det dig fra 10 til 25 minutter at komme tilbage til samme koncentrationsniveau som før afbrydelsen. Tid som i bund og grund er spildt.

I praksis er fordybelsestid en defineret tid, hvor man slukker og lukker for telefon, e-mail, chats og andre forstyrrende elementer, og beslutter sig for at arbejde koncentreret med de vigtigste arbejdsopgaver.

Workshop

2,5 time med oplæg og debat

Deltagerantal 25-30 personer

Tag fat i os hvis du vil høre mere om fordybelsestid, og hvordan det kan fungere i praksis i din virksomhed eller organisation.

Skriv til info@bladbjergkibsgaard.dk eller ring på +45 29684270

Lad os sætte fokus på at skabe en mulighed for fordybelsestid. Vores hjerner er ikke skabt til evige afbrydelser.

Fordybelsestid i det daglige, giver mening

 • Når medarbejdere og ledere oplever at tiden styrer dem, i stedet for at de styrer tiden.
 • Når medarbejdere og ledere oplever sig udbrændte og trætte.
 • Når mails, ad-hoc-opgaver og møder æder alt for meget af arbejdstiden.
 • Når der skal løses komplicerede opgaver, som er vanskelige at få samlet tankerne om.

Ved at indføre fordybelsestid opnår man

 • En bedre og mere effektiv opgaveløsning.
 • Lavere fysiologisk stressniveau og højere energiniveau.
 • Tilfredshed ved fremdrift og ved at få færdiggjort opgaver.
 • En oplevelse af flow i opgaveløsningen.
 • Tilfredsheden ved at komme i bund med ekstra krævende opgaver.
 • En større bevidsthed om prioritering af opgaver.
 • En øget koncentrationsevne.
 • Plads til at dyrke sin faglighed.
 • Overvejelser omkring tilgængelighed.
Stress nej tak

Stress nej tak!

Workshop for medarbejdere – varighed 3 timer

For at bevare en organisation fleksibel og produktiv, er det afgørende at forstå hvad stress er, og hvordan det kan forebygges, opdages og håndteres.
Denne workshop arbejder med holdninger og konkrete handlinger, der er funderet i en fælles forståelse af, hvad stress er, og hvordan det kan og skal forebygges.

Workshoppen veksler mellem undervisning og praktiske opgaver. Der er værktøjer til både den enkelte og til teams.

Tilmeld dig nyhedsbrev