Coaching af teams

Coaching af teams

Bladbjerg Kibsgaard arbejder med udvikling af teams på alle organisatoriske niveauer. Hvad er jeres udfordring? Fusion, forandringer, fyringer, kommunikationsudfordringer, stress eller noget helt andet?

Stærke og velfungerende teams er altafgørende for en virksomheds succes. Jeres fælles værdisæt og fælles mål er vigtige. Få sparring så I kan udvikle jeres teams til at blive endnu bedre. Vi skræddersyr kursusforløb og sparring efter netop jeres behov.

8 bud på en velfungerende organisation

Vi har igennem årerne arbejdet sammen med mange forskellige virksomheder og organisationer. Uafhængigt af størrelse og hvad de beskæftiger sig med, bliver det mere og mere tydeligt for os, hvilke elementer, der gør en virksomhed til en sund og attraktiv arbejdsplads.

  1. Et fælles værdigrundlag fra top til bund
  2. En gennemgående grundholdning med afsæt i mere tillid og mindre kontrol
  3. Fokus på at forebygge stress
  4. En fælles forståelse af organisationens langsigtede mål
  5. Klar og tydelig rolle- og ansvarsfordeling
  6. Tydelig prioritering i til- og fravalg
  7. Samarbejdet er i fokus på kryds og tværs
  8. En organisation drevet af formål, mening og fællesskab

Ledersparring

Ledersparring er et neutralt og meget personligt frirum. Hvor du kan sparre med en person, der ikke er en del af virksomhedens daglige drift. Et sted hvor du kan vende stort og småt – og få sat problemstillingerne i et nyt perspektiv.

Bladbjerg Kibsgaard er erfarne sparringspartnere når du har udfordringer, der er svære at dele med andre i organisationen. Ledersparring er en åben dialog, hvor drøftelserne foregår i fortrolighed.

 

Personlig coaching

Coaching er for dig, som har lyst til udvikling eller sidder fast i en problematik. Du kan se os som din neutrale sparringspartner, der kan udfordre og hjælpe dig med at få nye perspektiver og handlemuligheder – uanset om du har et problem, står i et dilemma eller har et ønske om at udvikle dig som menneske.

Vi skelner ikke mellem life- og business coaching, for mennesker har hele liv, uanset hvilken indgangsvinkel, de kommer med. Vi sætter fokus på fremtiden og tager ved lære af fortiden.

 

Udviklingskonsulent MasterCoach Bladbjerg Kibsgaard

MasterCoach-uddannelse

Sæt skub i din karriere og personlige udvikling og gør en reel forskel for dig selv og andre.

1-årig MasterCoach er for dig, der vil have en coachuddannelse af høj faglig standard, udvikling af dine kompetencer som leder, medarbejder og menneske og en personlig mentor under dit uddannelsesforløb.

Hvis du er nysgerrig på uddannelsen, så tage endelig fat i os.

Kontakt: +45 2968 4270 eller info@bladbjergkibsgaard.dk

 

Klippekort

Med et klippekort er der altid en direkte linje og en kort vej til professionel sparring. Klippekortet kan bruges af flere personer og er gyldigt i tre år.

Vi tilrettelægger også personlige udviklingsforløb samt kurser og temadage for partnergrupper, lederteam og bestyrelser.

Tilmeld dig nyhedsbrev