1-årig MasterCoach uddannelse

Sæt skub i din karriere og personlige udvikling og gør en reel forskel for dig selv og andre.

1-årig MasterCoach er for dig, der vil have en uddannelse af høj faglig standard og udvikle dine kompetencer som leder, medarbejder og menneske.

Der er 200 timers undervisning og supervision fordelt på seks moduler og fem aftener over 10 måneder. Der er ikke skriftlige opgaver, men masser af praksisnær undervisning – personligt lederskab udvikles bedst gennem ‘learning by doing’. Du får personlig sparring under dit uddannelsesforløb.

Se nærmere på 1-årig MasterCoach hvis du ønsker at:

 • Have fokus på både fagligt og personligt lederskab
 • Få effektive redskaber til afklaring, motivation og vækst
 • Udvikle organisationer og teams
 • Arbejde med konfliktforebyggelse– og håndtering
 • Optimere og udvikle dine egne og andres ressourcer
 • Arbejde med stressforståelse og forebyggelse
 • Have den coachende tilgang i dine samtaler

Inspirationsdag

Er du interesseret i coaching eller 1-årig MasterCoach-uddannelsen, så kom til inspirationsdag.

Torsdag d. 15. august kl. 9-14 i Aarhus

Læs mere om inspirationsdag

Praktiske oplysninger om 1-årig MasterCoach

 • Seks moduler med i alt 20 undervisningsdage (hvoraf 12 er hverdage)
 • To moduler i Aarhus fra kl. 9-16
 • Fire moduler i Sønderborg på Sandbjerg Gods (Internat)
 • De samme undervisere under hele uddannelsen
 • Personlig sparring under uddannelsen
 • Medlemskab af netværk af andre MasterCoaches med faglig og personlig sparring samt løbende fælles supervisioner
 • Uddannelsen svarer til 20 ECTS point
 • Mundtligt eksaminering og certificering. Uddannelsen lever desuden op til de krav, der stilles, for at du kan kvalificere dig til en ICF-certificering. Se mere på www.icfdanmark.dk.

1-årig MasterCoach er for dig, der:

 • er +30 år
 • har erhvervserfaring
 • har lyst til fordybelse, videreuddannelse og kompetenceudvikling
 • er interesseret i at arbejde med dit personlige lederskab
 • har udviklingstrang både på det personlige og på det faglige niveau

For at være kvalificeret til arbejdet med andre menneskers udfordringer og udvikling er det vores holdning, at du først skal have fokus på dit personlige lederskab, og at du selvfølgelig selv har lyst til at arbejde med din egen udvikling.

Dit udbytte

Dit personlige lederskab er en forudsætning for, at du kan lede dig selv og andre. Og nøglen har du heldigvis selv.

Gennem uddannelsen styrkes dit personlige lederskab, så du kan præstere dit bedste både privat og professionelt, og du bliver bevidst om dine værdier og mål og i stand til at navigere efter dem. Du lærer, hvordan du bruger den coachende tilgang i dit samarbejde med andre, både når du helt specifikt arbejder med coaching, og når du bruger de enkelte redskaber i forhold til udvikling, samarbejde og ledelse. Du forbedrer dine kommunikative kompetencer markant og samtidig bliver dit indblik i andre menneskers tankemønstre mere nuanceret og fleksibelt.

Du bliver den professionelle sparringspartner, der kan udvikle, inspirere og motivere både dig selv og andre.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder/medarbejder, der er ekspert i at kommunikere med andre, og som er den ideelle samarbejds-partner på alle organisatoriske niveauer.

En leder/medarbejder, der har fokus på udvikling, bruger sit eget potentiale optimalt og forstår at inspirere og motivere andre til at gøre det samme.

En leder/medarbejder, der kan lede sig selv og andre, og som har fået flere værktøjer til at arbejde med udviklingsopgaver, implementering af forandringer, konflikthåndtering og
stressproblematikker.

En leder/medarbejder, der ser muligheder frem for problemer, og som forstår at sætte fokus på udvikling hos sig selv, hos virksomheden og hos sine kolleger. En person, der mestrer den coachende tilgang i forhold til salg, ledelse, samarbejde og projektstyring.

Kursisterne siger

”Uddannelsen har gjort mig mere nysgerrig på mine egne reaktioner, fordi jeg forstår dem bedre. Jeg spørger mig selv, “hvad handler det her i virkeligheden om?” Bevidstheden omkring mine egne reaktionsmønstre har styrket mit personlige lederskab og gjort det muligt for mig at ændre min adfærd på væsentlige områder. Det kræver mod at ændre adfærd, og det mod har jeg fået. Den har også gjort mig mere forstående, fordi jeg i langt højere grad ser tingene fra andres perspektiv på verden, end jeg gjorde tidligere”.

Sune Wirth Engelund

“Jeg bruger generelt min uddannelse i personligt lederskab som rettesnor til refleksion og en måde at gå til livet og andre mennesker på. Jeg har stor gavn af uddannelsen. For eksempel at effekten af mine handlinger er lig med den respons, jeg får. Hvis jeg oplever ikke at trænge igennem til andre med min kommunikation, kan jeg justere på måden, jeg siger tingene på, hvis det skal lykkes at skabe en forandring.

Charlotte Jensen

Pris

Uddannelse: kr. 49.900,- (kursusafgiften er momsfri)
Kost og logi: kr. 19.500,- ekskl. moms.

Modul 1, 3, 5, 6: Internat på Sandbjerg Gods i Sønderborg på enkeltværelse med kost og logi.
Modul 2, 4: Aarhus inkl. forplejning (kl. 9-16).

Tilmeldingen er bindende.

Der er mulighed for afdragsordning og bruttolønsordning, hvis din arbejdsgiver er indstillet på det. Det betyder, at udgiften til uddannelsen fratrækkes din bruttoløn over minimum 12 måneder. Prisen reduceres med ca. 1/3 del på denne måde.

Vil du vide mere? Så kontakt Helle Kibsgaard på 29684270

Datoer 2024/2025

Modul 1:  19. -22. september* – Sandbjerg Gods
Modul 2:  7.-9. november – Aarhus (9-16)
Modul 3:  23.-25. januar – Sandbjerg Gods
Modul 4:  6.-8. marts – Aarhus (9-16)
Modul 5:  1.-3. maj – Sandbjerg Gods
Modul 6:  12.– 15. juni* – Sandbjerg Gods

*Modul 1 og 6 på Sandbjerg Gods er fra torsdag kl. 10.00 til søndag kl. 12.00. De øvrige moduler er til lørdag kl. 16.00.

Mellem modulerne afholdes der fem supervisionsaftener i Aarhus (17-20).

Datoer 2023/2024

(Igangværende uddannelse)
Modul 1:
  21. -24. september* – Sandbjerg Gods
Modul 2:  16.-18. november – Aarhus (9-16)
Modul 3:  25.-27. januar – Sandbjerg Gods
Modul 4:  7.-9. marts – Aarhus (9-16)
Modul 5:  18.-20. april – Sandbjerg Gods
Modul 6:  30. maj – 2. juni* – Sandbjerg Gods

*Modul 1 og 6 på Sandbjerg Gods er fra torsdag kl. 10.00 til søndag kl. 12.00. De øvrige moduler er til lørdag kl. 16.00.

Mellem modulerne afholdes der fem supervisionsaftener i Aarhus (kl.17-20).

Tilmelding 

Vi kontakter dig, når vi har modtaget din tilmelding. Vi mødes med alle deltagere inden.

Tilmeld dig nyhedsbrev