Når coaching bliver en livsstil og ikke bare en spørgeteknik

Personligt lederskab 1-årig MasterCoach 

Holdstart 19. september

Personligt Lederskab 1-årig MasterCoach er en unik efteruddannelse til dig, der vil have høj faglig standard og en personlig mentor under dit uddannelsesforløb. Vi gør det til noget håndgribeligt for dig, som vil have Danmarks bedste coachuddannelse.

Sæt skub i din karriere og personlige udvikling og gør en forskel for dig selv og andre med personligt lederskab. Ingen skriftlige opgaver – personligt lederskab udvikles bedst med ‘learning by doing’. Vi starter ét hold hvert år i september.

En 1-årig MasterCoach er for dig, der vil

 • Have fokus på både fagligt og personligt lederskab
 • Have effektive redskaber til afklaring, motivation og vækst
 • Udvikle organisationer og teams
 • Arbejde med konfliktforebyggelse – og håndtering
 • Optimere og udvikle dine egne og andres ressourcer
 • Arbejde med stressforebyggelse og behandling
 • Gøre coaching til en livsstil og ikke bare en spørgeteknik

200 timers undervisning og supervision fordelt på seks moduler over 10 måneder gør denne uddannelse  helt unik.

INFO MØDE

Er du interessert i coachuddannelsen "Personligt lederskab 1-årig MasterCoach" er der infomøde:

Tirsdag den 13. august kl. 17.00

Tilmelding info@bladbjergkibsgaard.dk eller ring 29684270.

Har du ikke mulighed for at deltage, så ring og lad os aftale et andet tidspunkt.

Hvad får en leder til at tage en coachuddannelse?

Lyst til udvikling er i hvert fald én af dem. De tre vigtigste udviklingsområder, som denne uddannelse har givet mig indsigt i, er, at vi alle er forskellige, afklaring af, hvad der har værdi, og ændret livsholdning og adfærd fra ”jeg burde” til ”jeg gør”. Det har styrket mit personlige lederskab markant og dermed også mit lederskab og samspil med andre.

Michael Mannsbro
Sales Director & Country Manager Denmark

Personligt Lederskab

1-årig MasterCoach i praksis

Der veksles mellem oplæg om teori, demonstrationer af den praktiske udførelse, træning af de konkrete værktøjer, refleksion, feedback og træning i større og mindre grupper. Der er ikke forberedelse til modulerne og ingen opgaver, der skal afleveres. Der bliver i stedet lagt vægt på, at det indlærte stof skal bruges i praksis, så det straks bliver omsat til brugbar adfærd i hverdagen. Hør vores kursister fortælle om deres oplevelser.

 

Personligt Lederskab

1-årig MasterCoach 

 • Seks moduler med i alt 22 undervisningsdage (hvoraf 12 er hverdage)
 • To moduler i Aarhus fra 9-16
 • Fire moduler i Sønderborg på Sandbjerg Gods (Internat)
 • Undervisning og materiale på dansk
 • De samme to undervisere under hele uddannelsen
 • Personlig coaching under uddannelsen og individuel udviklingssamtale for at optimere udbyttet
 • Mundtlig eksamination og certificering
 • Medlemskab af netværket

Dit udbytte

Dit personlige lederskab er en forudsætning for, at du kan lede dig selv og andre. Og nøglen har du heldigvis selv. Derfor kommer du til at arbejde intensivt med at optimere dine ressourcer.

Dit forhold til andre mennesker bliver mere nuanceret og fleksibelt, og du forbedrer dine kommunikative kompetencer markant. Du lærer, hvordan du bruger den coachende tilgang i dit samarbejde med andre, både når du helt specifikt arbejder med coaching, og når du bruger de enkelte redskaber i forhold til udvikling, samarbejde og ledelse. Du får styrket dit personlige lederskab, så du kan præstere dit bedste både privat og professionelt og du bliver bevidst om dine værdier og mål og i stand til at navigere efter dem.  Du bliver den professionelle sparringspartner, der kan udvikle, inspirere og motivere både dig selv og andre.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder/medarbejder, der er ekspert i at kommunikere med andre, og som er den ideelle samarbejdspartner på alle organisatoriske niveauer. En leder/medarbejder, der har arbejdet med og styrket sit personlige lederskab, som har fokus på udvikling, bruger sit eget potentiale optimalt og forstår at inspirere og motivere andre til at gøre det samme. En leder/medarbejder, der kan lede sig selv og andre, og som har fået flere værktøjer til at arbejde med udviklingsopgaver, implementering af forandringer, konflikthåndtering og stressproblematikker.

En person, der ser muligheder frem for problemer, og som forstår at sætte fokus på udvikling hos sig selv, hos virksomheden og hos sine kolleger.  En person, der mestrer den coachende tilgang i forhold til salg, ledelse, samarbejde og projektstyring.

De seks moduler

Modul 1. Personligt lederskab og feedback træning

 • Fokus på personligt lederskab og forskellige opfattelser af virkeligheden
 • Feedback - vejen til udvikling og vækst
 • Samarbejdet mellem coach og klient, leder og medarbejder

Modul 2.  Grundlæggende coach værktøjer og spørgeteknikker

 • Coaching i teori og praksis. Den afklarede samtale og nøglen til forandring
 • Fokus på forskellighed og på hvordan vi aflæser andre mennesker
 • Kommunikationsøvelser, afklarende og dybdegående spørgeteknikker

Modul 3. Fundamentet for udvikling og vækst

 • Flere sider af samme sag. Om at arbejde med tvivl og splittelse
 • Hvordan det, vi tror på/vores overbevisninger, styrer vores liv
 • Offer og ansvarlighed. Fokus på forskellige sider af os selv

Modul 4. Perspektivering. Stress forebyggelse og behandling

 • Nye vinkler skaber nye betydninger
 • Viden om stress, stressforebyggelse og hvordan man coacher mennesker med stress
 • Reframing – at identificere og forstå nye sammenhænge

Modul 5. Projektioner. Værdier og målsætning

 • Projektioner – når noget rammer os og nyt skal læres
 • Når værdier er vigtige. Det værdibaserede liv
 • Målsætning, motivation og fokusering

Modul 6. Personligt lederskab og hvordan du kan bruge alt det, du har lært

 • Konflikthåndtering. Hvordan aktuelle konflikter løses og potentielle konflikter undgås
 • Din helt personlige coachingstil med afsæt i dine samlede kompetencer
 • Opdatering og status over dit personlige lederskab

Fordybelse på Sandbjerg Gods

Hvorfor vælger vi på uddannelsen at de fleste dage tilbringes på internat? Det korte svar er tid til fordybelse. Vores kursister har ofte en travl hverdag fyldt med arbejde, familie og fritidsaktiviteter. Når man skal arbejde intensivt med udvikling, læring og personlig vækst, er det altafgørende at have tid og ro til at fordybe sig. Fire af de seks moduler foregår på Sandbjerg Gods i Sønderborg, som ligger smukt og fredeligt mellem sø og sund. Her bor og arbejder vi sammen fra tidlig morgen til ud på aftenen. Der er sørget for alt; lækre enkeltværelser, smuk natur, fantastiske undervisningsfaciliteter, god mad og frem for alt – fred og ro.

Master coach uddannelse i flotte omgivelser og med fred og ro

Certificeret coachuddannelse

Du bliver mundtligt eksamineret og certificeret.  Personligt Lederskab 1-årig MasterCoach uddannelsen lever op til de krav, der stilles, for at du kan kvalificere dig til en ICF certificering. Se mere på www.icfdanmark.dk.

Som certificeret coach fra Bladbjerg Kibsgaard er du sikret en kvalitets uddannelse.

ECTS point

Uddannelsen svarer til 20 ECTS point. "ECTS point er en betegnelse for arbejdsbelastning, dvs. ikke kun konfrontationstid, men også forberedelse, praktik, øvelser m.m., der er en del af gennemførelsen.”

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse

 

Vi stiller krav for din skyld

 • Du er +30 år og har erhvervserfaring
 • Du har lyst til fordybelse, videreuddannelse og kompetenceudvikling
 • Du er interesseret i at arbejde med dit personlige lederskab
 • Du har udviklingstrang både på det personlige og på det faglige niveau

For at være kvalificeret til arbejdet med andre menneskers udfordringer og udvikling er det vores holdning, at du først skal have fokus på dit personlige lederskab, og at du selvfølgelig selv har lyst til at arbejde med din egen udvikling.

Tilmeldings blanket

Vi kontakter dig, når vi har modtaget din tilmelding. Vi mødes med alle deltagere inden holdstart.

Forvent mere af os

Vores mål er, at alle vores kursister får en helt unik og skræddersyet coachuddannelse. Derfor starter vi kun ét hold om året med max 25 deltagere.  Vi har et intensivt samarbejde med hver enkelt kursist. Der er masser af personlig sparring undervejs, og de samme to undervisere følger kursisterne tæt under hele forløbet.

Vi arbejder ud fra en værdibaseret og anerkendende tilgang med respekt for den enkeltes integritet. Vi anvender elementer fra den systemiske tilgang, den kognitive metode, NLP, positiv psykologi og moderne ledelses- og management teorier samt ACT (Acceptance and Commitment Training). Vi har haft den store fornøjelse at uddanne MasterCoaches siden 2006.

Pris

Uddannelse: kr. 49.900,- (kursusafgiften er momsfri)

Kost og logi: kr. 18.000,-  ekskl. moms.

Modul 1, 3, 5, 6: Sandbjerg Gods, Sønderborg med kost og logi i enkeltværelse.

Modul 2, 4: Aarhus, Marselisborg Havn, Aarhus inkl. forplejning.

Der er mulighed for afdragsordning og muligvis bruttolønsordning, hvis din arbejdsgiver er indstillet på det.

Ring Helle Kibsgaard 29684270 så finder vi ud af det.

Datoer 2019/20

Personligt Lederskab  1-årig MasterCoach består af seks moduler.

Modul 1:  19 - 22. september 2019 Sandbjerg Gods, Sønderborg

Modul 2:  21 - 23. november 2019 Aarhus ( 9-16)

Modul 3:  9 - 12. januar 2020 Sandbjerg Gods, Sønderborg

Modul 4:  20 - 22. februar 2020 Aarhus (9-16)

Modul 5:  26 - 29. marts 2020 Sandbjerg Gods, Sønderborg

Modul 6:  14 - 17. maj 2020 Sandbjerg Gods, Sønderborg

Imellem modulerne afholdes fem supervisionsaftener i Aarhus fra kl. 17-20.

Bruttolønsordning

Du har mulighed for at finansiere denne uddannelse efter bruttolønsordningen. Det betyder, at udgiften til uddannelsen fratrækkes din bruttoløn over minimum 12 måneder.

Kursusprisen reduceres med ca. 1/3 del på denne måde. Ring Helle Kibsgaard 29684270 og hør nærmere. Læs mere på http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234833