OMTANKER-personligt lederskab i praksis

En bog af Lisbet Bladbjerg & Helle Kibsgaard

Siden 2005 har vi undervist  mennesker i personligt lederskab – de erfaringer vil vi gerne dele ud af.

Få et sneak peek på de første kapitler og vores personlige historier

Værdier

Hvad er vigtigt i dit liv?

Forestil dig, at du har et indre kompas. Et kompas, der aldrig tager fejl, som kender kursen og ved, i hvilken retning du skal. Sådan forestiller jeg mig værdier. Når vi har udstukket kompassets retning og bevæger os den vej, lever vi et bevidst, værdibaseret og meningsfuldt liv, hvor vi gør det, der er vigtigt for os. Vi ved, hvad vi vil, og styrer efter det, og vi har det godt med det, vi gør, fordi det stemmer overens med det, der har betydning for os.

Virkelighedskløften

Det er i virkeligheden, vi får ting til at ske

Troels Kløvedal har engang sagt: »Lykken findes der, hvor virkeligheden svarer til forventningerne.«

Hvor har han dog ret. Det er bare ikke altid så enkelt, som det lyder. Virkelighedskløften beskriver helt konkret den afgrund, der er mellem den virkelighed, vi befinder os i – altså den faktiske virkelighed – og så den virkelighed, vi åh så godt kunne ønske os, virkeligheden, som den burde være.

Helle Kibsgaard

Ingen vej tilbage

En januardag i 2002 tog mit arbejdsliv en alvorlig drejning. Jeg gik hjem fra jobbet som direktør på et reklamebureau med et stresskollaps. Det var mit point of no return. Jeg var helt færdig, og jeg ville ikke være med mere. Helt konkret sagde jeg mit job op og måtte starte mig selv op helt forfra. Hvorfor var det sket? Hvad skulle jeg så arbejde med? Kunne jeg overhovedet arbejde mere? Det var en lærerig lektie.

Lisbet Bladbjerg

Mellem Aarhus og Tønder

Der er langt fra Aarhus til Tønder – rigtigt langt. Så langt, at man kan nå at tænke virkelig mange tanker, og det gjorde jeg en tirsdag i 1996. Hvorfor var jeg så mellemfornøjet? Hvorfor syntes jeg, at der var så mange inkompetente, brokkende surmulere omkring mig? Hvorfor var jeg ikke bare glad og taknemmelig og holdt mig på min egen banehalvdel? Der var ligesom noget, der ikke stemte, og jeg kunne ikke umiddelbart finde ud af hvad.

Få et sneak peek på de første kapitler og vores personlige historier

Værdier

Hvad er vigtigt i dit liv?

Forestil dig, at du har et indre kompas. Et kompas, der aldrig tager fejl, som kender kursen og ved, i hvilken retning du skal. Sådan forestiller jeg mig værdier. Når vi har udstukket kompassets retning og bevæger os den vej, lever vi et bevidst, værdibaseret og meningsfuldt liv, hvor vi gør det, der er vigtigt for os. Vi ved, hvad vi vil, og styrer efter det, og vi har det godt med det, vi gør, fordi det stemmer overens med det, der har betydning for os.

Virkelighedskløften

Det er i virkeligheden, vi får ting til at ske

Troels Kløvedal har engang sagt: »Lykken findes der, hvor virkeligheden svarer til forventningerne.«

Hvor har han dog ret. Det er bare ikke altid så enkelt, som det lyder. Virkelighedskløften beskriver helt konkret den afgrund, der er mellem den virkelighed, vi befinder os i – altså den faktiske virkelighed – og så den virkelighed, vi åh så godt kunne ønske os, virkeligheden, som den burde være.

Helle Kibsgaard

Ingen vej tilbage

En januardag i 2002 tog mit arbejdsliv en alvorlig drejning. Jeg gik hjem fra jobbet som direktør på et reklamebureau med et stresskollaps. Det var mit point of no return. Jeg var helt færdig, og jeg ville ikke være med mere. Helt konkret sagde jeg mit job op og måtte starte mig selv op helt forfra. Hvorfor var det sket? Hvad skulle jeg så arbejde med? Kunne jeg overhovedet arbejde mere? Det var en lærerig lektie.

Lisbet Bladbjerg

Mellem Aarhus og Tønder

Der er langt fra Aarhus til Tønder – rigtigt langt. Så langt, at man kan nå at tænke virkelig mange tanker, og det gjorde jeg en tirsdag i 1996. Hvorfor var jeg så mellemfornøjet? Hvorfor syntes jeg, at der var så mange inkompetente, brokkende surmulere omkring mig? Hvorfor var jeg ikke bare glad og taknemmelig og holdt mig på min egen banehalvdel? Der var ligesom noget, der ikke stemte, og jeg kunne ikke umiddelbart finde ud af hvad.

Michael Mannsbro

”Helle Kibsgaard og Lisbet Bladbjerg har virkelig fat i noget helt grundlæggende: Respekt for andres model af verden. Det har skabt en afgørende ændring i mit liv – både som far, mand og leder – at respektere folks forskellighed. Tidligere havde jeg det bedst sammen med mennesker, der lignede mig selv, fordi det var nemmest for mig at håndtere. I dag ser jeg folks forskelligheder som positiv kilde til inspiration og udvikling"

Maj Britt Borchert

“Jeg har brugt mit personlige lederskab i både mit arbejds- og privatliv. Det kan for mig ikke skilles ad, da det er en grundlæggende måde, jeg går anderledes til tingene på i dag.

Arbejdsmæssigt har jeg fået en helt anden ro omkring mine beslutninger. Jeg ved, hvad der er det rigtige at gøre, og jeg træffer beslutninger på baggrund af mine egne værdier – ikke andres. Det føles så godt.

Af værktøjer har jeg mest brugt kortlægningen af mine værdier, som jeg bruger til at guide mig i den rigtige retning, og opmærksomheden på, hvad der er andres model af verden, ikke min. Det sidste redskab har gjort mig bedre til at slippe de negative omstændigheder, jeg alligevel ikke kan ændre på, og fokusere på det, jeg har indflydelse på.”

Charlotte Jensen

“Jeg bruger generelt min uddannelse i personligt lederskab som rettesnor til refleksion og en måde at gå til livet og andre mennesker på. Jeg har stor gavn af uddannelsen. For eksempel at effekten af mine handlinger er lig med den respons, jeg får. Hvis jeg oplever ikke at trænge igennem til andre med min kommunikation, kan jeg justere på måden, jeg siger tingene på, hvis det skal lykkes at skabe en forandring.

Respekt for andres model af verden er også et redskab, der har stor værdi for mig både privat og arbejdsmæssigt. Dét, at kunne sætte sig i andres sted og respektere, at vi oplever tingene forskelligt, har jeg haft stor gavn af.

Sidst, men ikke mindst bruger jeg ”kontrolcirklen” til at reflektere over, hvad jeg skal lade ligge, og hvad jeg skal involvere mig i og påvirke. Jeg er meget visuel og ser for mig, hvad jeg kan trække ind i det grønne felt og handle på, og hvad jeg må give slip på, fordi det ligger i det røde felt, som er udenfor min kontrol.”

Sune Wirth Engelund

”Uddannelsen har også gjort mig mere nysgerrig på mine egne reaktioner, fordi jeg har fået noget at hænge dem op på. I stedet for bare at lade følelserne være, spørger jeg mig selv: ’Hvad handler det her i virkeligheden om?’

Bevidstheden omkring mine egne reaktionsmønstre har givet mig et større lederskab i mit eget liv, og gjort det muligt for mig at ændre min adfærd på væsentlige områder. Det kræver mod at ændre adfærd, og det mod har jeg fået. Den har også gjort mig mere forstående, fordi jeg i langt højere grad ser tingene fra andres perspektiv på verden, end jeg gjorde tidligere".

Uddannelsen bag bogen

Personligt lederskab – 1.årig MasterCoach

Personligt Lederskab 1-årig MasterCoach er en unik efteruddannelse til dig, der vil have høj faglig standard og en personlig mentor under dit uddannelsesforløb. Vi gør det til noget håndgribeligt for dig, som vil have Danmarks bedste coachuddannelse.

Sæt skub i din karriere og personlige udvikling og gør en forskel for dig selv og andre med personligt lederskab. Ingen skriftlige opgaver – personligt lederskab udvikles bedst med ‘learning by doing’. Vi starter ét hold hvert år i september.

Personligt Lederskab – 1.årig MasterCoach er for dig, der vil

  • Have fokus på både fagligt og personligt lederskab
  • Have effektive redskaber til afklaring, motivation og vækst
  • Udvikle organisationer og teams
  • Optimere og udvikle dine egne og andres ressourcer
  • Arbejde med stressforebyggelse og behandling
  • Gøre coaching til en livsstil og ikke bare en spørgeteknik

Omtanker – personligt lederskab i praksis

136 sider

Omtanker får dig til at overveje, revurdere og perspektivere de valg, du træffer. Du lærer at tage ansvar for at gøre noget ved det, du kan forandre, og give slip på resten. Når du øger din opmærksomhed på dine tanker, holdninger og handlinger, finder du ud af, hvad du skal justere for at få det bedste frem i dig selv.

På en humoristisk og tankefuld måde guider forfatterne dig ved hjælp af egne erfaringer og korte, inspirerende kapitler til, at du kan blive en bedre leder i dit eget liv, så du kan leve efter dine værdier og tage ansvar for dine handlinger. Kort sagt – få et godt og værdifuldt liv.

Ring til os

Adresse

Marselisborg Havnevej 38, 1 sal, 8000 Aarhus C

Ring til os

Adresse

Marselisborg Havnevej 38, 1 sal, 8000 Aarhus C

Hvad får en leder til at tage en coachuddannelse?

Lyst til udvikling er i hvert fald én af dem. De tre vigtigste udviklingsområder, som denne uddannelse har givet mig indsigt i, er, at vi alle er forskellige, afklaring af, hvad der har værdi, og ændret livsholdning og adfærd fra ”jeg burde” til ”jeg gør”. Det har styrket mit personlige lederskab markant og dermed også mit lederskab og samspil med andre.

Michael Mannsbro

Sales Director & Country Manager Denmark