Low Arousal

Low Arousal – konflikt nedtrapning

Put ikke benzin på bålet! Det er nok den hurtigste måde at forklare Low Arousal. For at undgå at konflikter udvikler sig og bliver voldsommere, er det vigtigt, at man ikke handler, så situationen eskalerer. Man skal have en nedtrappende adfærd i forhold til barnets, den unges eller borgerens niveau af affekt. Det er kernen i Low Arousal.

Low Arousal giver fagpersoner enkle og brugbare redskaber til at nedtrappe konflikten og dermed skabe en roligere sammenhæng.

Erfaringen viser, at selvom det er enkle redskaber vi arbejder med, så er det ikke så let at få dem til at leve i praksis, med mindre man også arbejder med sit eget ”mind-set”. Det er ofte vores egne overbevisninger om adfærd, konflikter eller læring, der begrænser os i at handle nedtrappende.

“Vil eleven lære noget, hvis jeg giver slip på kravet? For at han forstår, at jeg mener, hvad jeg siger, skal jeg afslutte konflikten! Jeg taber ansigt, hvis jeg ikke gennemfører mit krav!”

Ovenstående er eksempler på udtalelser, der er bundet i de overbevisninger som kan præge fagpersonernes refleksioner omkring en konflikt.

Erfaringen viser, at hvis man primært arbejder med at øge bevidstheden om egne refleksioner, følelsesmæssige reaktioner og overbevisninger, kan man i højere grad handle nedtrappende i konflikter. Bevidsthed om hvilke overbevisninger, der styrer én i det pædagogiske arbejde, er væsentligt for at kunne agere anderledes i konfliktfyldte situationer.

Low Arousal – konflikt nedtrapning fokuserer derfor på at man som fagperson klædes på til at have en øget indre bevidsthed og et styrket personligt lederskab, så man kan navigere i det ydre kaos, som konflikter er.

Low Arousal er en tilgang til konflikthåndtering. Det fokuserer på at holde intensiteten i en konflikt så lav som muligt, så konflikten ikke optrappes.

Tilgangen er startet af Professor Andrew McDonnell i starten af 1990`erne.

Low Arousal – konflikt nedtrapning giver dig

  • Indblik i hvordan konflikter påvirker dig
  • Værktøjer til konfliktnedtrapning
  • Viden om kroppens og hjernens reaktioner i konflikter
  • Øvelser der sætter fokus på at arbejde med egne overbevisninger
  • Øget fokus på at styrke dit personlige lederskab
  • Redskaber til at kunne opnå en større forståelse af dig selv og dine reaktionsmønstre

 

Hjernen som stopklods eller katalysator

I en konfliktsituation bliver vores hjerner og kroppe påvirket af konflikten. Vores hjerner ændrer, så at sige, karakter og vi mister let overblikket over situationen og konsekvenserne. Det får os til at handle mindre overvejet og mindre fleksibelt. Ved at genkende egne og andres reaktionsmønstre, kan vi håndtere konfliktens magt på en måde, så vi kan reetablere overblikket og anskue problemstillingen mere objektivt. 

Kurset er til dig der

  • Jævnligt oplever konflikter på din arbejdsplads
  • Har været på et Low Arousal kursus, men oplever at det er svært at få det omsat til en velfungerende praksis
  • Har arbejdet med at forandre adfærd i konflikter og gerne vil blive endnu bedre til det

Praktiske informationer

Kurset er opbygget som 1 dages kursus og 1/2 dag til opfølgning og implementering. Kursusdagen vil veksle mellem oplæg og øvelser. Opfølgningsdagen bygges op sammen med jer, så implementeringen katalyseres i forhold til den praktiske hverdag.

I vil blive præsenteret for og arbejde aktivt med forskellige værktøjer og begreber for at opnå større forståelse for egne reaktionsmønstre og konflikters opbygning. Der vil være fokus både på jeres egne og på dit teamets reaktionsmønstre.

Kurset er for teams og optimalt med deltagelse af teamets leder. På den måde kan I få indarbejdet processerne i forhold til fremtidigt arbejde, helt integreret i teamet og stemt af med organisationens praksis.

Workshop: De pressede unge

Mange unge har heldigvis et godt ungdomsliv, men desværre bliver flere og flere overbelastede, får ondt i livet og stressniveauet hos unge i Danmark er kraftigt stigende.

Vi har lavet tre workshops – én for eleverne og en rettet mod underviserne og en til forældrene. De giver fælles opdateret viden om stress og værktøjskasse, så vi kan fjerne tabuerne og gøre noget helt konkret, for at forebygge stress.

Workshop om unge og stress på Viborg idrætshøjskole

Tilmeld dig nyhedsbrev