Når coaching bliver en livsstil og ikke bare en spørgeteknik

Certificeret Udviklingskonsulent og MasterCoach

Til dig som vil have Danmarks bedste coachuddannelse.

Vi starter hold hvert år i september. Hvis du vil nå med i år, så kontakt Helle Kibsgaard på tlf. 29684270 – så laver vi en individuel opsamling for dig.  Sæt skub i din karriere og personlige udvikling. Ingen skriftlige opgave – learning by doing.

Udviklingskonsulent & MasterCoach uddannelsen er en unik efteruddannelse til dig der vil have høj faglig standard og en personlig mentor under dit uddannelsesforløb.

For dig, der vil

 • Have fokus både på dit personlige og faglige lederskab
 • Gøre coaching til en livsstil og ikke bare en spørgeteknik
 • Have effektive redskaber til afklaring, motivation og vækst
 • Udvikle organisationer og teams
 • Optimere dine egne og andres ressourcer
 • Arbejde med stressforebyggelse og behandling
 • Learning by doing – ingen skriftlige opgaver

233 timers undervisning og supervision over 10 måneder gør underværker. Udviklingskonsulent og MasterCoach er den kompetencegivende coach uddannelse, der styrker din karriere og personlige udvikling.

Info møder

Vi har netop afholdt 1. modul - er du interesseret i at komme med på dette års hold, så ring til Helle Kibsgaard 29684270.

Udviklingkonsulent & Mastercoach uddannelsen er momsfri

 Pris

Uddannelse: kr. 59.900,- (kursusafgiften er momsfri)

Kost og logi: kr. 18.000,-  ekskl. moms.

Modul 1,3,5,7: Sandbjerg Gods i Sønderborg med kost og logi i enkeltværelse.

Modul 2,4,6: Aarhus inkl. forplejning. 

 

Der er mulighed for afdragsordning og muligvis bruttolønsordning, hvis din arbejdsgiver er indstillet på det. Ring Helle Kibsgaard 29684270 så finder vi ud af det.

 

 

 

 

 

Datoer 2017/18

Udviklingskonsulent & MasterCoach uddannelsen består af 7 moduler.

 • Modul 1      14. - 17. september 2017 ( Internat ) 
 • Modul 2      26. – 28. oktober 2017 (9-16 Aarhus)
 • Modul 3      30. nov. – 3. december 2017 (Internat)
 • Modul 4      11. – 13. januar 2018 (9-16 Aarhus)
 • Modul 5      1. - 4. marts 2018 (Internat)
 • Modul 6      12. – 14. april 2018 (9-16 Aarhus)
 • Modul 7      24. – 27. maj 2018 (Internat)

Imellem modulerne afholdes 5 supervisionsaftener fra kl. 17-20.

Hvis du er gået glip af 1. modul, så fortvivl ikke. Kontakt Helle Kibsgaard tlf. 29684270 og hør hvordan vi laver en opsamling for dig. 

Udviklingskonsulent & MasterCoach uddannelsen er en unik efteruddannelse til dig, der vil have høj faglig standard og en personlig mentor under dit uddannelsesforløb.

For dig, der vil

 • Have fokus både på dit personlige og faglige lederskab
 • Gøre coaching til en livsstil og ikke bare en spørgeteknik
 • Have effektive redskaber til afklaring, motivation og vækst
 • Have den nyeste viden om ledelse og coaching
 • Optimere dine egne og andres ressourcer
 • Arbejde med stressforebyggelse og behandling

Udviklingskonsulent & MasterCoach uddannelsen består af

 •  7 moduler med i alt 25 undervisningsdage og supervision = 233 timer
 • 4 af disse moduler inkl. fuld kost og logi på Sandbjerg Gods, Sønderborg
 • 3 af disse moduler er fra kl. 9-16 inkl. forplejning i Aarhus
 • Undervisning og materiale er på dansk
 • Ingen skriftlige opgaver - learning by doing
 • De samme to undervisere følger dig under hele uddannelsen
 • Fem supervisionsaftener med underviserne som mentorer
 • Personlig coaching og udviklingssamtale midtvejs, der sikrer dig optimalt udbytte 
 • Coach specifik træning
 • Mundtlig eksamination og certificering
 • Medlemskab af netværket Udviklingskonsulenter & MasterCoaches

Dit udbytte

Du får sat fornyet fokus på dit personlige lederskab, som er en forudsætning for at du kan lede dig selv og eventuelt andre. Dit forhold til andre mennesker bliver mere nuanceret og fleksibelt og du forbedrer dine kommunikative kompetencer markant. Du specialiserer dig i udviklingskonsulentens arbejdsmetoder og får helt konkrete nye værktøjer, der kvalificerer dig til at arbejde med både din egen og andres udvikling. Du lærer, hvordan du bruger den coachende tilgang i dit samarbejde med andre, både når du helt specifikt arbejder med coaching, og når du bruger de enkelte redskaber i forhold til samarbejde og ledelse. Du får styrket dit personlige lederskab, så du kan præstere dit bedste professionelt – og du bliver bevidst om dine værdier og mål.  Du bliver den professionelle sparringspartner, der kan udvikle, inspirere og motivere både dig selv og andre.

Virksomhedens udbytte

I får en person, der er specialist i kommunikation, og som er den ideelle samarbejdspartner på alle organisatoriske niveauer. I får en medarbejder der har arbejdet med sit personlige lederskab, der har fokus på udvikling, som bruger sit eget potentiale optimalt og forstår at inspirere og motivere andre til at gøre det samme. I får en person, der kan lede sig selv og andre, og som har værktøjer til at arbejde med bl.a. medarbejderudvikling, konflikthåndtering og stressforebyggelse.

I får en medarbejder, der ser muligheder frem for problemer og som forstår at sætte fokus på udvikling hos sig selv, hos virksomheden og hos sine kolleger.  En medarbejder, der mestrer den coachende tilgang i forhold til salg, ledelse, samarbejde og projektstyring. Som noget helt unikt har denne medarbejder også arbejdet med sit personlige lederskab, og kan bruge effekten af dette både i samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere samt i ledelsesopgaver. Personen er bevidst om sine værdier og sætter mål for sit liv.

De syv moduler

Modul 1. Personligt lederskab og fokuseret kommunikation

 • Fokus på personligt lederskab og forskellige opfattelser af virkeligheden.
 • Grundlæggende kommunikationsteori – fra ord til handling.
 • Samarbejdet mellem coach og klient/leder og medarbejder.

Modul 2.  Grundlæggende coach værktøjer

 • Coaching i teori og praksis. Den afklarede samtale og nøglen til forandring.
 • Feedback - vejen til udvikling og vækst.
 • Fokus på forskellighed og på hvordan vi aflæser andre mennesker.

Modul 3. Det der gør os, til dem vi er og fundamentet for udvikling

 • Flere sider af samme sag. Om at arbejde med tvivl og splittelse.
 • Hvordan det vi tror på – er overbeviste om – styrer vores liv.
 • Offer og ansvarlighed og arbejdet med forskellige sider af os selv.

Modul 4. Perspektivering og samtaleteknik. Stress - forebyggelse og behandling

 • Nye vinkler skaber nye betydninger.
 • Sprogets mønstre og strukturer og hvordan vores ”kodning” er forskellig.
 • Viden om stress og stressforebyggelse og hvordan man coacher mennesker med stress.

Modul 5. Værdier og målsætning. Det værdibaserede liv

 • Kan det tænkes, at det du tænker og mener om andre mennesker, siger mere om dig?
 • Når værdier er vigtige og styrer dine handlinger.
 • Målsætning, motivation og fokus.

Modul 6. Udviklingskonsulents værktøjskasse

 • Konflikthåndtering – hvordan aktuelle konflikter løses og potentielle konflikter undgås.
 • Coaching af grupper.
 • At forberede, planlægge og strukturere en workshop eller et foredrag.

Modul 7. Personligt lederskab og hvordan du kan bruge alt det du har lært

 • Intro til psykopatologi og grænserne for coachens arbejde.
 • Personligt lederskab.
 • Din personlige coachingstil, med afsæt i dine samlede kompetencer.

Hvorfor internat?

Det korte svar er tid til fordybelse. De fire moduler på Sandbjerg Gods i Sønderborg hvor vi bor og arbejder sammen fra tidlig morgen til sen aften. Der er sørget for alt. Lækre enkeltværelser, fantastiske undervisningsfaciliteter, fuld forplejning og frem for alt – fred og ro.

Master coach uddannelse i flotte omgivelser og med fred og ro

ECTS point

Uddannelsen svarer til 20 ECTS point. "ECTS point er en betegnelse for arbejdsbelastning, dvs. ikke kun konfrontationstid, men også forberedelse, praktik, øvelser m.m., der er en del af gennemførelsen af et modul”.  

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Certificeret coachuddannelse

Du bliver mundtligt eksamineret og bliver certificeret Udviklingskonsulent & MasterCoach. Uddannelsen lever op til de krav, der stilles, for at du kan kvalificere dig til en ICF certificering. Se mere på www.icfdanmark.dk Som certificeret coach fra Bladbjerg Kibsgaard, er du hermed sikret en uddannelse af højeste kvalitet.

Krav til optagelse på coachuddannelsen

Vi stiller krav - for din skyld

 • Du er fyldt 30 år og har erhvervserfaring
 • Du har lyst til fordybelse, videreuddannelse og kompetenceudvikling
 • Du vil arbejde med dit personlige lederskab
 • Du har udviklingstrang både på det personlige og på det faglige niveau

For at være kvalificeret til arbejdet med andre menneskers udfordringer og udvikling, er det vores holdning, at du skal have fokus på dit personlige lederskab og vil arbejde med din egen udvikling.

Tilmeldings blanket

Vi kontakter dig, når vi har modtaget din tilmelding. Vi mødes med alle deltagere inden inden holdstart.

Forvent mere af os

Vores mål er at alle vores kursister får en unik efteruddannelse. Derfor arbejder vi kun med et hold om året med max 25 deltagere.  Vi har et intensivt samarbejde med hver enkelt kursist, så det er de samme to undervisere under hele forløbet.

Vi arbejder ud fra en værdsættende og anerkendende tilgang med respekt for den enkeltes integritet. Vi anvender elementer fra den systemiske tilgang, den kognitive metode, NLP, positiv psykologi og moderne ledelses- og management teorier samt ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Vi har haft fornøjelsen af at uddanne Udviklingskonsulenter & MasterCoaches siden 2006.

Bruttolønsordning

Du har mulighed for at finansiere denne uddannelse efter bruttolønsordningen. Det betyder, at udgiften til uddannelsen fratrækkes din bruttoløn over minimum 12 måneder.

Kursusprisen reduceres med ca. 1/3 del på denne måde. Ring Helle Kibsgaard 29684270 og hør nærmere. Læs mere på http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=5190