De pressede unge

De pressede unge

Mange unge har heldigvis et godt ungdomsliv, men desværre bliver flere og flere overbelastede og kæmper med mistrivsel.

Stressniveauet hos unge i Danmark er kraftigt stigende. De nyeste tal fra Sundhedsstyrelsen fra marts 2022 viser, at hver 2. pige og hver 3. dreng i alderen 16-24 år lider af højt stress niveau. Og i oktober 2022 udkom endnu en forskningsrapport (fra Center for Ungdomsforskning), der viser, at næsten hver anden ung i Danmark mellem 16-24 år er mere eller mindre ramt af mistrivsel.

Der peges på flere årsager til de unges høje stressniveau. Én af årsagerne er de unges egne forventninger om at skulle præstere på alle niveauer. De har selv høje krav til at de skal lykkes socialt, være modige, initiativrige, udadvendte, have høje karakterer, være vellidte, veltrænede og ikke mindst lykkelige! Det stiller enorme krav til den enkelte. En anden årsag til den store mistrivsel kan være, at de unge har flere valgmuligheder end nogensinde og samtidig en enorm frygt for at vælge forkert.

Mange af disse faktorer kan føre til overbelastning, som i yderste konsekvens kan resultere i et stresskollaps, som giver en øget risiko for angst og depression.  Vi ved desværre også, at en stressbelastning som ung øger sensitiviteten resten af livet.

Vi har lavet tre workshops – én for de unge, én rettet mod underviserne og én til forældrene. De giver hver især en fælles opdateret viden om stress og en fælles værktøjskasse, der kan afhjælpe tabuerne og berøringsangsten og gøre noget helt konkret for at forebygge stress.

Vi har lavet 3 workshops, der giver en fælles forståelse omkring stress og overbelastning, signaler og symptomer og handlemuligheder. 

 • Workshop for unge
  2 x 45 min.
 • Workshop for undervisere
  3 timer
 • Workshop for forældre
  2 timer

Læs mere om de forskellige workshops nedenfor.

»Der bliver lagt op til, at det er resten af ens liv man kæmper for …
hvis du ikke får de gode karakterer nu,
så er det bare øv-bøv, så må du blive skraldemand …
«

Sådan siger en af de interviewede gymnasieelever i en ny forskningsrapport Stress i Gymnasiet fra Aarhus Universitet

Workshop for unge 

Når ALT er vigtigt og ALT haster og ALT bliver prioriteret lige højt.

De unge får mulighed for at forstå kompleksiteten og betydningen af at være udsat for en overbelastning i en længere periode. De får indblik i symptomer og reaktioner og at belastningsreaktioner i virkeligheden er en sund krop og hjerne, der reagerer på noget usundt.

De får mulighed for at opdage nye perspektiver og får redskaber til at passe på sig selv og hinanden.

Indhold

 • Fakta om stress og overbelastning
 • Sådan reagerer en presset krop og hjerne
 • Når presset bliver for stort
 • Symptomer og reaktioner
 • Pas på dig selv – og en ven

Varighed: 2 x 45 min. + en pause

Workshop for undervisere

Vi klæder underviserne omkring de unge endnu bedre på ved at give dem fakta om overbelastning, indblik i symptomer og reaktioner. Samtidig underviser vi i en række værktøjer, der hjælper med at spotte signaler på stress og overbelastning. De unge har brug for at underviserne omkring dem, har en fælles viden og forståelse for stress og overbelastning. På den måde bliver det lettere at forebygge og støtte, når der er fælles sprog og afsæt.

Underviserne får også forståelse, indsigt og redskaber, som kan hjælpe dem selv og en kollega.

Indhold

 • Fælles stress- og belastningsforståelse
 • Symptomer og reaktioner
 • Opmærksomhedspunkter og indgriben
 • Ansvar og handlemuligheder
 • Retningslinjer baseret på fælles viden og holdninger

Varighed: 3 timer inkl. pause

Workshop for forældre

Forældrene står ofte på sidelinjen og er måske de sidste, der får noget at vide, fordi den unge ikke vil såre eller skuffe sine forældre.  Derfor har vi lavet en workshop, der skal hjælpe forældrene til at forstå hvad stress og overbelastning er, spotte symptomer og signaler på overbelastning og hvad forældrene kan gøre for at støtte deres barn bedst muligt.

Indhold

 • Fælles stress- og belastningsforståelse
 • Sådan reagerer en presset krop og hjerne
 • Symptomer, reaktioner og copingstrategier
 • Pas på dit barn – og dig selv

Varighed: 2 timer inkl. pause

Viborg Idrætshøjskole

Workshop for 140 engagerede højskoleelever

Workshop om unge og stress på Viborg idrætshøjskole
bladbjerg-kibsgaard-presse

Stress rykker ind på højskolen

Udviklingskonsulenterne fra Bladbjerg Kibsgaard tager workshop om stressforebyggelse fra virksomheder og ind i uddannelsesverden. Fordi fælles viden, holdninger og handlinger kan gøre lige så stor forskel for unge som voksne.

Tilmeld dig nyhedsbrev