8 bud på en velfungerende organisation

Vi har igennem årerne arbejdet sammen med mange forskellige virksomheder og organisationer. Uafhængigt af størrelse og hvad de beskæftiger sig med, bliver det mere og mere tydeligt for os, hvilke elementer, der gør en virksomhed til en sund og attraktiv arbejdsplads, som både kan tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere.

  1. Et fælles værdigrundlag fra top til bund, som ikke bare er kendt af alle, men som kan

aflæses tydeligt i alle ansattes handlinger. Alle forholder sig til det og omsætter det direkte til handlinger indenfor deres kompetenceområde.

kompetencer til at kunne omsætte målene i praksis. Alle ved, hvad kerneproduktet eller

kerneydelsen er, hvem de primære kunder er, hvilken kvalitet produktet har og til hvilken pris.

den enkelte medarbejder. Klare samarbejdsprocesser og snitflader mellem medarbejdere og afdelinger og en fælles forståelse af, at organisationens processer og systemer, som understøtter disse.

organisatoriske niveau, hvor de hører til.

viden, fordi både ledere og medarbejdere har en holdning til, at den viden den enkelte har,

kan og skal bruges til at skabe synergieffekter til gavn for hele virksomheden.

arbejdet meningsfuldt, anvende den enkelte medarbejders ressourcer og kompetencer

optimalt og sikre virksomheden et omdømme, der gør det attraktivt at arbejde for den.