stress nej tak

MAKI’s erfaringer med Stress nej tak!

Kathrine Korsholm Thorgaard, Head of People & Culture ved MAKI A/S, fortæller hvordan de har oplevet et forløb med Stress nej tak! MAKI har gennemført workshops for hele organisationen; ledere, lager, salg, marketing, logistik og indkøb.

 

Hvad har I gjort jer af tanker om det at forebygge og reducere stress?

For det første mener vi, at vores medarbejderes trivsel er det vigtigste. Vi tænker vores medarbejdere som hele mennesker, og hele mennesker er det samme menneske lige meget, om man er på arbejde eller hjemme. Hvis vores medarbejdere er i balance, giver det MAKI en styrke, som smitter af på MAKI’s performance. Vi bliver i stand til bedre at håndtere udfordringer og bevare gejsten – vi lykkes bare bedre med mange ting, når vores medarbejdere er i balance. Det er klart, at hvis vores medarbejdere er udfordrede, og det bunder i noget arbejdsmæssigt, har vi nemmere ved at gøre noget ved det.

For det andet er stress svært helt at komme udenom. Det sker at ledere eller medarbejdere vælter, og når det sker, handler det om at være rustet til at håndtere det. Et tilfælde af stress – er ET for meget. Vi vil gerne gøre vores for at undgå det.

For det tredje, må man som ansvarlig virksomhed forholde sig til at stress og andre belastninger, er noget, der influerer på arbejdspladsen.

Er der noget, der har overrasket jer i arbejdet med stressforebyggelse?

Det har overrasket mig positivt, hvor åbne mine kolleger har været i processen. De gav noget af sig selv, de delte ud af dem selv og mange viste sårbarhed. Det var positivt at opleve og gav workshoppen meget mere dybde og mening.

Hvad har været det bedste ved processen – indtil videre?

Det bedste og første vigtige skridt er helt sikkert at få skabt et fælles sprog. Og så det, at vi har fået nogle meget konkrete og håndgribelige værktøjer til at forebygge og håndtere stress. Derudover har vi fået en større forståelse af, hvad stress er.

Med workshoppene har vi taget startskuddet til at forstå og tale om det. Nu er vi i langt højere grad klædt på til at arbejde videre med det, og få forankret det i vores organisation både hos ledere og medarbejdere.

Hvad er tilbagemeldingerne fra medarbejdere og ledere?

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger. Mange anerkender, at vi som virksomhed tager ansvar og får sat stress på dagsorden. Vi har fået skabt et forpligtende fællesskab, hvor vi tager ansvar for hinandens trivsel, og det skal vi bygge videre på. Både på den mere formaliserede måde i de såkaldte SOS-makkerskaber, men også mere uformelt medarbejdere i mellem.

Der har fra start været fuld opbakning fra lederne. Og det er helt klart at anbefale, at lederne kommer på workshoppen først. Det giver et solidt grundlag for dem og god mening, at de efterfølgende i deres respektive teams kan guide, samle op og dele deres erfaringer.

Workshoppene har været meget håndgribelige, vi har fået et fælles sprog og rum, hvor det er trygt at tale sammen – også om det svære. Jeg har oplevet at flere medarbejdere har brugt værktøjerne, eksempelvis kontrolcirklen.

Er der noget, I har tænkt skal være anderledes på baggrund af de indsigter, I har fået?

Vi vil gerne bruge værktøjerne endnu mere i dagligdagen. For workshoppene og hele processen er første skridt på vores vej til at blive bedre til at håndtere stress.

Vi har sat tre grundlæggende ting i gang: Vi skal udarbejde en stresspolitik, vi får lavet guidelines for ledere, og materiale til nye medarbejdere. Men jeg forudser, at der også er ting i vores måde at arbejde på, vi kommer til at se på. For eksempel har vi i processen haft en periode med fast fordybelsestid. Vi har evalueret på fordybelsestid, og en stor del af medarbejderne har i denne undersøgelse tilkendegivet, at det giver mening at fortsætte med fordybelsestid. Og baseret på de input der er kommet, er vi lige nu ved at evaluere på, hvordan det fremtidige setup skal se ud.

MAKI

MAKI A/S distribuerer legetøj i Norden.

Læs mere om MAKI A/S her. 

Workshop Stress nej tak

Stress nej tak workhops er for jer, der ønsker at tage professionelt hånd om stress, for jer der vil arbejde proaktivt eller jer, der allerede står i en situation, hvor stress er en del af virkeligheden. Stress nej tak kan bestå af flere forskellige elementer: Temadage for ledere, workshops for medarbejdere og klippekort til personlig coaching.

Tilmeld dig nyhedsbrev