Med værdier som rettesnor

Margit Sejerkilde

Med værdier som rettesnor

I denne udgave af PRALERIER er vi nysgerrige på hvordan uddannelsen “Personligt lederskab 1-årig MasterCoach” har haft indflydelse på den energiske Margit Sejerkildes arbejdsliv.

Hvad fik dig til at starte på coachuddannelsen?
Helt til at begynde med var det bevidstheden og ønsket om at der var nogle ting i mit arbejdsliv som jeg gerne ville ændre. En anden ting jeg var meget optaget af, var at sikre mig, at jeg var den bedst mulige ledere for mine, på daværende tidspunkt, 45 medarbejdere. For at kunne rumme dem og finde tid til at være leder, vidste jeg at jeg skulle lede mig selv bedre.

Jeg kiggede på andre uddannelser, men på det tidspunkt blev nogle af mine medarbejdere coachet i Bladbjerg Kibsgaard regi. Og jeg kunne se det var godt for mine medarbejdere, så på den måde var jeg allerede positivt indstillet overfor Bladbjerg Kibsgaard.

Uddannelsen som ud over coaching-delen netop indebærer en udvikling af personligt lederskab var en væsentlig faktor i forhold til at vælge uddannelsen, da jeg jo godt vidste at jeg, for at lede og forstå mine medarbejdere, skulle forstå mig selv bedre.

Derfor faldt valget på uddannelsen; Personligt lederskab 1-årig MasterCoach.

 

Hvad er forskellen på denne uddannelse og de andre uddannelser du har taget?
Jeg har blandt andet en kandidatgrad og master i IT. Og det har begge været uddannelser der på en eller anden måde har muliggjort, at jeg har det job, jeg har i dag.

Men Personligt Lederskab 1-årig MasterCoach gjorde mig bevidst om hvad det var jeg gerne ville. Uddannelsen var faktisk også med til at give mig indsigten i, at jeg ikke skulle blive i det job jeg havde og ikke mindst fik jeg modet til at starte egen virksomhed – hvilket jeg ikke har fortrudt en eneste gang siden.

“Jeg havde aldrig startet egen virksomheden
hvis ikke det var for uddannelsen”.

 

Uddannelsen gav mig også forståelse for, hvad det vil sige at arbejde med værdier. Både på den helt personlige front, men så sandelig også i forhold til at skabe det gode arbejdsliv. Helt generelt er værdier vigtige i forhold til at kunne vælge til og fra – altså at få prioriteret sit liv. I sidste ende er vigtigst at vælge de ting til, der giver livet værdi – velvidende at der er ting man må vælge fra.

“Jeg fik indsigt til at ændre mit arbejdsliv,
så det stemmer overens med mine værdier”.

 

Hvordan bruger du det, du har lært på uddannelsen i dit daglige virke?
I key2Quality arbejder vi meget med værdier og er særligt bevidste om den kultur vi ønsker at skabe i virksomheden. Det er en indsigt jeg har med mig fra uddannelsen, som jeg aktivt bruger i Key2Quality. Vi er meget fokuserede på at leve op til vores tre værdier som er; ordentlighed, faglighed og (arbejds)glæde. Vi har dem med os i alt hvad vi laver. Både mig som leder, vores medarbejdere, vores samarbejde med kunderne… ja, hele vejen rundt.

Som leder bruger jeg mange af de mere coachende værktøjer og perspektiver jeg lærte på uddannelsen. Og noget af det allervigtigste er, at jeg har lært at stoppe op og mærke efter, om jeg lever det liv jeg gerne vil og om vi har den virksomhed som vi gerne vil have – særligt med henblik på værdier og kultur. Ofte stopper jeg op flere gange om dagen, for lige at tænke over om jeg nu gør jeg det rigtige i forhold til en given situation, en medarbejder eller virksomhedens virke. Uddannelsen har på den måde skabt en vane, der handler om at reflektere og perspektivere det jeg gør som leder, ejer og kollega.

“Jeg har så meget mere fokus på hvad der giver mig værdi
nu end jeg havde før jeg tog uddannelsen”.

 

Hvad er dine mål for dig selv om virksomheden?
Et helt gennemgribende mål er at fortsætte udviklingen med at skabe et godt og trygt sted for medarbejdere at være og at lære. I min verden omdannes det nemlig til glæde og det højner fagligheden blandt medarbejderne. Både når de er ”hjemme” på kontoret og når de på arbejde hos vores kunder.

For mig er et fokus at bevare og udvikle en sund forretning. Og det starter med at skabe en sund arbejdsplads med motiverede medarbejdere. Målet er i virkeligheden at kunne vækste samtidig med at vi har vores værdier og kultur intakt. Det er ligesom grundstammen i virksomheden.

Som de fleste andre, elsker vi at fortælle om hvad vi laver. Vi arbejder med både store og små organisationer. Med enkeltpersoner og med teams. I vores serie ”Pralerier” lader vi dem, det hele handler om, komme til orde.

Margit Sejerkilde

Margit er med egne ord stifter, ejer, direktør, strateg, sælger, leder og pedel i virksomheden Key2Quality. En virksomhed hun startede efter uddannelsen Personligt lederskab 1-årig MasterCoach i 2018-2019. Key2Quality hjælper andre virksomheder med test- og kvalitetssikring af software og it-systemer og har i dag 13 medarbejdere.

Læs mere om Key2Quality

Udviklingskonsulent MasterCoach Bladbjerg Kibsgaard

Uddannelsen “Personligt lederskab 1-årig MasterCoach” er en intensiv uddannelse med høj faglig standard og praksisnære værktøjer, der udvikler og styrker dig personligt og professionelt.

Tilmeld dig nyhedsbrev