Pralerier: Danske Commodities

Som de fleste andre, elsker vi at fortælle om hvad vi laver. Vi arbejder med både store og små organisationer. Med enkeltpersoner og med teams. I vores nye serie ”Pralerier” lader vi dem, det hele handler om, komme til orde.

I denne udgave af pralerier har vi interviewet Line Vestergaard Larsen Head of HR Partnering & Development Danske Commodities om vores samarbejde om stress.

”Som i enhver anden virksomhed af vores størrelse vil der løbende være ansatte, der af den ene eller anden grund bliver overbelastede. Samarbejdet med Bladbjerg Kibsgaard startede netop med at en medarbejder søgte en coach og fandt BK på nettet. Så var vi i kontakt – og via denne medarbejder fik vi skabt en dialog mellem BK og os som organisation. BK gav medarbejderen viden og værktøjer og vejledte os i forhold til hvordan vi bedst kunne støtte vores medarbejder i processen med at komme godt tilbage og undgå at blive syg af stress i fremtiden.

I vores næste APV, der kom under pandemien, stillede vi spørgsmål der relaterede sig til stress. Vi gjorde os det helt klart inden, at stillede vi spørgsmål om stress, skulle vi også være klar til at tage den videre derfra. Det har været en del af en modningsproces som organisation – erkendelsen af, at vi tager fat i noget der er vigtigt – at vi tænker i ”caring” og at vi ansætter hele mennesker. Det er meget vigtigt for os, at medarbejderne trives og at der samtidig er en struktur for hvad vi skal gøre, hvis de ikke gør. Her kommer stressforståelse og forebyggelse ind i billedet. Det er et langt sejt træk, der kræver kontinuerligt fokus”.

 

“Vi har tidligere udelukkende gjort brug af vores sundhedsforsikring, når ansatte har haft brug for det. Men at indgå i et samarbejde med BK om både individuel coaching og forløbet med ”Stress nej tak” har givet os noget helt andet og meget mere”.

 

Åbenhed & tryghed

BK var fra starten meget åbne omkring at involvere os i HR, i det materiale, som vores ledere og medarbejdere skulle præsenteres for.  Først holdt vi korte informative workshops for vores ledere på alle niveauer, lige fra vores VP gruppe til lederen for de enkelte teams. Vi ville være sikre på, at få et fælles sprog og en fælles viden på alle niveauer i organisationen. Dernæst blev 3 timers workshops tilbudt til alle de teams, der selv definerede at de kunne have brug for at sætte fokus på stressforståelse og forebyggelse. På de første par workshops på ”Stress nej tak”  var det tydeligt at BK ikke blot talte om stress og overbelastning ud fra et teoretisk synspunkt, men de gik tæt på – forstået på den måde at både ledere og medarbejdere blev opfordret til åbenhed om sig selv på det helt personlige plan.

Vi oplevede hurtigt, hvordan BK formåede at skabe en tryg ramme for medarbejderne, der var meget åbne. Det skabte et fælles trygt udgangspunkt og en fælles forståelse af, at overbelastning er noget, der kan ramme os alle – og det har helt klart af-tabuiseret emnet. Workshoppen er en kombination af viden og værktøjer og teamet omsætter det derefter til konkrete handlinger, der netop er relevante i deres konstellation.

Fælles sprog

Som organisation fik vi udviklet et fælles sprog for stress og overbelastning. Det har sidenhen vist sig udfoldet på den måde at medarbejdere selv har åbnet dialogen om egen belastningsgrad. Det er ligesom blevet ufarligt – ja ligefrem klogt – at bekende kulør. Det har gjort indtryk og viser meget konkret, at hvis man legitimerer at snakke om stress og overbelastning på et tidligt tidspunkt, så kan man handle proaktivt. Det har været informativt, konkret og operationelt og det har gjort det meget nemmere for os i HR at tilbyde hurtig hjælp på et tidspunkt hvor det er meget enklere at gøre noget ved en eventuel overbelastning inden det udvikler sig til stress og sygemelding”

En varm anbefaling

”Kort sagt kan det varmt anbefales:

  • At have adgang til individuel coaching hos BK, der har vores fulde tillid, da de kender Danske Commodities rigtigt godt og samarbejder med os i HR uden at bryde fortroligheden med den enkelte medarbejder.
  • At få et fælles sprog og fælles stressforståelse på lederniveau.
  • At afholde workshops på teamniveau, så forståelse, viden og værktøjer tilpasses til det enkelte teams virkelighed.

Vi får hele tiden nye medarbejdere og der er en række ledere der ikke har været på ”Stress nej tak” endnu. Derfor fortsætter vores samarbejde med BK heldigvis også. Udover kurserne, har vi et klippekort til individuel coaching hos BK, så vi hurtigt kan reagere, hvis der er en medarbejder der har brug for coaching”.

Tilmeld dig nyhedsbrev