Stress nej tak! – for unge!

Mange unge har heldigvis et godt ungdomsliv, men desværre bliver flere og flere overbelastede og får ondt i livet. Statistikken viser at mange unge har det psykisk skidt, selvom den også viser at de drikker mindre og ryger mindre hash

Stressniveauet hos unge i Danmark er i stigning. De nyeste tal viser at hver 3. pige og hver 6. dreng i alderen 16-24 år er alvorligt stresspåvirket.

Der peges på flere årsager til det høje stressniveau. Én af årsagerne er de unges egne forventninger om at kunne/skulle præstere på alle niveauer. De har selv høje krav til at de skal lykkes socialt, være modige, initiativrige, udadvendte, have høje karakterer, være vellidte og veltrænede. Det stiller enorme krav til den enkelte. En anden af årsagerne kan være, at de har flere valgmuligheder end nogensinde, og samtidig en enorm frygt for at vælge forkert.

At valg bliver livsomvæltende i så ung en alder kan fører til overbelastning – og i sidste ende kan det resultere i et stresskollaps.

»Der bliver lagt op til, at det er resten af ens liv man kæmper for … hvis du ikke får de gode karakterer nu, så er det bare øv-bøv, så må du blive skraldemand …«

Sådan siger en af de interviewede gymnasieelever i en ny forskningsrapport Stress i Gymnasiet fra Aarhus Universitet

stress spidometer

For unge

De mest stressramte elever prøver desperat at gøre alting perfekt. Alt haster – alt er vigtigt – og alt er lige vigtigt – hvilket gør det helt umuligt at prioritere. Det påvirker vitale dele såsom søvn, deres forhold til kost og motion, deres sociale liv og aktiviteter og i sidste ende også deres faglige præstationer.

På workshoppen får de unge mennesker mulighed for at forstå kompleksiteten og betydningen af at være udsat for overbelastning i en længere periode. Hvad det gør ved kroppen og sindet og hvordan de unge kan passe på sig selv og hinanden.

Vi vil give de unge og deres lærere en fælles viden om hvad stress er og desuden give lærerne en mulighed for at få fælles holdninger og handlemuligheder. For kun gennem viden og indsigt, kan vi sammen sætte en stopper for den negative udvikling.

Workshoppen Stress nej tak – for unge!

  • Fakta om stress
  • Sådan reagerer kroppen og hjernen på overbelastning
  • Når stress kommer snigende
  • Stressfaktorer og opmærksomhedspunkter
  • Pas på dig selv – og en ven

Varighed: 1,5 time

For lærere

Lige som unge har brug for at få viden om stress og overbelastning, har de voksne der er omkring dem, i høj grad også brug for at forstå de unges komplekse verden – og ikke mindst vide hvordan de kan spotte og afhjælpe de unges overbelastninger.

De unge har brug for at lærere og pædagoger, har en fælles viden, en fælles forståelse for hvad stress er og en fælles holdning til, hvordan de kan hjælpe og støtte. Ved hjælp af ensartet viden om hvad stress er og ikke er og fælles retningslinjer omkring, hvad den enkelte læreres ansvar er, bliver det lettere at hjælpe, når man har noget fælles at tage afsæt i.

Workshop for lærere (vi forudsætter at lærerne har deltaget på elevernes workshop)

  • Flere fakta om stress
  • Signaler og symptomer
  • Opmærksomhedspunkter og indgriben
  • Ansvar og mulige handlinger
  • Retningslinjer baseret på fælles holdninger

Varighed: 4 timer