Stress nej tak – for unge!

Mange unge har heldigvis et godt ungdomsliv, men desværre bliver flere og flere overbelastede og får ondt i livet. 

Stressniveauet hos unge i Danmark er kraftigt stigende. De nyeste tal fra Sundhedsstyrelsen fra marts 2022 viser, at hver 2. pige og hver 3. dreng i alderen 16-24 år lider af højt stress niveau. Og i oktober 2022 udkom endnu en forskningsrapport (fra Center for ungdomsforskning), der viser at næsten hver anden ung i Danmark mellem 16-24 år er mere eller mindre ramt af mistrivsel.

Der peges på flere årsager til de unges høje stressniveau. Én af årsagerne er de unges egne forventninger om at skulle præstere på alle niveauer. De har selv høje krav til at de skal lykkes socialt, være modige, initiativrige, udadvendte, have høje karakterer, være vellidte, veltrænede og ikke mindst lykkelige! Det stiller enorme krav til den enkelte. En anden årsag til den store mistrivsel kan være, at de unge har flere valgmuligheder end nogensinde, og samtidig en enorm frygt for at vælge forkert.

Mange af disse faktorer kan føre til overbelastning, som i yderste konsekvens kan resultere i et stresskollaps som igen giver en øget risiko for angst og depression.  Vi ved desværre også, at en stressoverbelastning tidligt i livet, øger sensitiviteten resten af livet.

Vi har lavet to workshops – én for eleverne og en rettet mod lærerne, som giver fælles opdateret viden om stress og en fælles værktøjskasse, så vi kan fjerne tabuerne og berøringsangsten og gøre noget helt konkret, for at forebygge stress.

»Der bliver lagt op til, at det er resten af ens liv man kæmper for … hvis du ikke får de gode karakterer nu, så er det bare øv-bøv, så må du blive skraldemand …«

Sådan siger en af de interviewede gymnasieelever i en ny forskningsrapport Stress i Gymnasiet fra Aarhus Universitet

stress spidometer

Workshop for unge – For Ung til Stress?

De mest stressramte elever prøver desperat at gøre alting perfekt. Alt haster – alt er vigtigt – og alt er lige vigtigt – hvilket gør det helt umuligt at prioritere. Det påvirker vitale dele såsom søvn, deres forhold til kost og motion, deres sociale liv og aktiviteter og i sidste ende også deres faglige præstationer.

På workshoppen får unge mennesker mulighed for at forstå kompleksiteten og betydningen af at være udsat for overbelastning i en længere periode. Hvad det gør ved kroppen og sindet og hvordan de unge kan passe på sig selv og hinanden.

Vi vil give de unge og deres lærere en fælles viden om hvad stress er og desuden give lærerne en mulighed for at få fælles holdninger og handlemuligheder. For kun gennem viden og indsigt, kan vi sammen sætte en stopper for den negative udvikling som vi desværre ser i kraft af, at flere og flere unge mistrives.

Workshoppen Stress nej tak – for unge!

  • Fakta om stress
  • Sådan reagerer kroppen og hjernen på overbelastning
  • Når stress kommer snigende
  • Stressfaktorer og opmærksomhedspunkter
  • Pas på dig selv – og en ven

Varighed: 1,5 time

Workshop for lærere

Lige som unge har brug for at få viden om stress og overbelastning, har de voksne der er omkring dem, i høj grad også brug for at forstå de unges komplekse verden – og ikke mindst vide hvordan de kan spotte og afhjælpe de unges overbelastninger.

De unge har brug for at lærere og pædagoger, har en fælles viden, en fælles forståelse for hvad stress er og en fælles holdning til, hvordan de kan hjælpe og støtte. Ved hjælp af ensartet viden om hvad stress er og ikke er og fælles retningslinjer omkring, hvad den enkelte læreres ansvar er, bliver det lettere at hjælpe, når man har noget fælles at tage afsæt i.

Workshop for lærere 

  • Flere fakta om stress
  • Signaler og symptomer
  • Opmærksomhedspunkter og indgriben
  • Ansvar og mulige handlinger
  • Retningslinjer baseret på fælles holdninger

Varighed: 3 timer

Viborg Idrætshøjskole, september 2020

Workshop for 140 engagerede højskoleelever

viborg-idraetshoejskole
bladbjerg-kibsgaard-presse

Stress rykker ind på højskolen

Udviklingskonsulenterne fra Bladbjerg Kibsgaard tager workshop om stressforebyggelse fra virksomheder og ind i uddannelsesverden. Fordi fælles viden, holdninger og handlinger kan gøre lige så stor forskel for unge som voksne.

Tilmeld dig nyhedsbrev