Fleksibilitet er nøglen til en stærk organisation

Samarbejde, kommunikation og konflikthåndtering

Når organisationer udvikler sig, fusionerer eller gennemgår store forandringer, øges kravet til både ledernes og medarbejdernes kommunikation og samarbejdskompetencer. Konflikter opstår meget hyppigere under disse omstændigheder og så bliver både kommunikationen, effektiviteten og det gode samarbejde udfordret.

Det kræver fleksibilitet, en åben dialog og fælles spilleregler at komme videre og det er essentielt at sætte fokus på at få respekt for hinandens forskelligheder. Vores udgangspunkt i en konfliktløsning vil altid være: “Der må være sket en misforståelse – alle ønsker et godt samarbejde både internt og eksternt”.

Bladbjerg Kibsgaard tilrettelægger og gennemfører organisationsudvikling på alle niveauer. Vi afklarer problematikker og arbejder målrettet med at få mennesker til at forstå hinanden, udvikle organisationer og skabe værdi. Vi tilrettelægger workshops, temadage eller længere forløb med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer I står over for.

INFO MØDE

Er du nysgerrig på, hvad en coach uddannelse kan udvikle dig til karrieremæssigt og personligt?

Sæt skub i din karriere og personlige udvikling og gør en forskel for dig selv og andre med personligt lederskab. Ingen skriftlige opgaver – personligt lederskab udvikles bedst med ‘learning by doing’. Vi starter ét hold hvert år i september.

Er du interessert i coachuddannelsen "Personligt lederskab 1-årig MasterCoach" så er der infomøde:

Onsdag den 19. juni kl. 17.00

Tilmelding info@bladbjergkibsgaard.dk eller ring 29684270.

Har du ikke mulighed for at deltage, så ring og lad os aftale et andet tidspunkt.

Kontakt

Bladbjerg Kibsgaard
Marselisborg Havnevej 38,1
8000 Aarhus C
 
 
Tlf: Lisbet Bladbjerg 4050 9250
Tlf: Helle Kibsgaard 2968 4270
 

Berit Dehli

Kontorchef

“Bladbjerg Kibsgaard er utrolig gode til at afdække de problemstillinger, der skal arbejdes med i et team. Deres forberedelse er fantastisk, og de er meget loyale overfor den ledelse, de arbejder sammen med og samtidig gør de meget ud af at opnå og sikre medarbejdernes fortrolighed undervejs.”

Samarbejde, kommunikation og konflikthåndtering

Kan både tilrettelægges som en workshop med fokus på et specifikt emne, en temadag, der har udgangspunkt i en særlig udfordring eller en kursusrække, med de tre hovedoverskrifter.  Virksomheden får værktøjer til at tackle svære situationer, afklare problemer og uoverensstemmelser og komme frem til konstruktive løsninger.

En kursusrække kan indeholde følgende emner

 • Hvordan samme situation kan opleves forskelligt
 • Den afklarende kommunikation
 • Konfliktens DNA
 • At kunne sætte sig i en andens sted
 • Samarbejde der udvikler og styrker
 • Trivsel, hvordan og hvorfor

Målet er at:

 • Kunne respektere hinandens forskelligheder
 • Løse aktuelle og forebygge fremtidige konflikter
 • Øge effektiviteten
 • Udnytte teamets ressourcer optimalt
 • Forstå og blive forstået
 • Sætte fokus på trivsel og samarbejde

Vores fokus er, at få mennesker til at forstå hinanden

Samarbejde forudsætter blandt andet en klar og tydelig rolle og ansvarsfordeling, hvor de vigtigste opgaver er helt tydelige for den enkelte medarbejder. Samarbejdsprocesserne og snitfladerne mellem afdelinger og teams er klare, bliver forstået af hver enkelt medarbejder og er understøttet af organisationens processer og systemer. Samarbejdet er i fokus på kryds og tværs i organisationen og der er en naturlig deling af viden, fordi både ledere og medarbejdere har en holdning til, at den viden den enkelte har, kan og skal bruges til at skabe synergieffekter til gavn for hele organisationen

 

Kommunikation drejer sig om at tage ansvar for at det man siger/skriver bliver opfattet sådan som man vil have det. Det handler også om at der bliver kommunikeret på en respektfuld måde, der tager udgangspunkt i at møde modtageren der hvor han er og med respekt for hans ressourcer og kompetencer. Din kommunikationsopgave er ikke løst, før den anden forstår hvad du siger og kan omsætte det til handling.

 

Konflikthåndtering handler om hvordan aktuelle konflikter løses og potentielle konflikter undgås i hverdagen. Konflikter er uundgåelige, når mennesker er sammen. Bliver der ikke taget hånd om konflikterne eskalerer de ofte og risikoen for opsigelser, stress og øget sygefravær stiger markant. Det gælder både for de interne konflikter og for de konflikter der opstår eksternt i forhold til kunder og samarbejdspartnere. Det er vigtigt at konflikter løses og at både ledere og medarbejdere tager ansvar for at genoprette et godt og produktivt samarbejdsmiljø.

Stress nej tak!

Vi oplever, at det er stærke mennesker, der bliver syge af stress. Dem organisationerne nødigst vil undvære. Stress som samfundsproblem er desværre kommet for at blive. Vi tror, at alle organisationer på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at tage hånd om stressproblematikken, få mere viden og lave en handlingsplan. 

Stress nej tak kan bestå af flere forskellige elementer: Temadage for ledere, workshops for medarbejdere og klippekort til personlig coaching. Sammen finder vi ud af, hvad jeres virksomhed har behov for.

 

Læs mere

Værdier fra ord til handling

Værdier påvirker vores beslutninger, den måde vi løser konflikter på, den måde vi leder på og den måde vi er sammen på. Værdikonflikter opstår, når vi siger ét og gør noget andet. Altså når det vi siger, tænker, føler og mener, ikke er overensstemmende med det, vi gør. Værdier skal kunne ses og høres, og så skal de kunne aflæses i konkrete handlinger.

Bladbjerg Kibsgaard tilrettelægger og gennemfører organisationsudvikling på alle niveauer. Vi afklarer problematikker og arbejder målrettet med at få mennesker til at forstå hinanden, udvikle organisationer og skabe værdi.

Læs mere

Find vej

Vi holder til på Marselisborg Havn 38, 1 sal i Aarhus – ovenpå byens bedste ishus.

Du kan parkere ubegrænset når du besøger os, du skal blot indtaste dit registreringsnummer når du kommer ind i receptionen.

Vi har et hyggeligt maritimt miljø på Marselisborg Havn med restauranter, caféer og hotel. Marselisborg Havn ligger 1,2 km. fra Aarhus centrum.

Kort