Udvikling, balance og lederskab in action

Vi sætter høje mål, når vi arbejder med lederteams

Et stærkt og velfungerende lederteam er altafgørende for en virksomheds succes. Har I et uforløst potentiale på det punkt?

Hvad er det for en ledelsesopgave I står overfor? Fusion, forandringer, fyringer, kommunikationsudfordringer, stress eller helt andre opgaver?

Det er jeres fælles værdisæt og fælles mål der definerer jeres lederskab og jeres handlinger. Få sparring til at udvikle jeres lederteam til at blive endnu bedre. Vi skræddersyr kursusforløb og sparring efter netop jeres behov.

Bladbjerg Kibsgaard arbejder med udvikling af ledere og lederteams på alle organisatoriske niveauer.

INTRODAGE 

Hvad er indholdet på Personligt lederskab 1-årig MasterCoach? Hvordan foregår det – og hvad kan jeg få ud af uddannelsen?

INTRODAG i Aarhus foregår i vores egne lokaler, Marselisborg Havnevej 38. 1. sal, 8000 Aarhus C
Tirsdag den 26. maj (alt optaget)

Tirsdag den 23. juni

Torsdag den 13. august

alle dage fra kl. 9.00 -15.30.

INTRODAG i København foregår i Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S
Onsdag den 17. juni kl. 10.00-15.30.

Pris kr. 500,- inkl. frokost og så får du selvfølgelig beløbet refunderet, hvis du tilmelder dig uddannelsen

Tilmeld dig INTRODAG  info@bladbjergkibsgaard.dk

Kontakt

Bladbjerg Kibsgaard
Marselisborg Havnevej 38,1
8000 Aarhus C

Tlf: +45 2968 4270

info@bladbjergkibsgaard.dk

Britta Aagaard

Direktør

“Lisbet og Helle har en fantastisk energi hver især og ikke mindst sammen. De kan få det umulige til at ske, når man mindst venter det. Bag om alt dette er der en knivskarp professionalisme, som arbejder med konkrete og målbare mål”

De syv bud på en velfungerende organisation

Vi har gjort os nogle tanker og samlet erfaringer fra de organisationer vi gennem årene har samarbejdet med og her er hvad vi tænker kendetegner en velfungerende organisation:

  1. Et fælles værdigrundlag fra top til bund, som ikke bare er kendt af alle, men som kan aflæses tydeligt i alle ansattes handlinger. Enhver forholder sig til dem og omsætter dem direkte til handlinger indenfor deres kompetenceområde.
  1. En gennemgående grundholdning med udgangspunkt i, at man tror på, at alle gør det bedste, de kan med de ressourcer, de har. Meget tillid – mindre kontrol. Fokus på at styrke trivsel og med en fælles viden om og redskaber til at undgå, at nogen bliver syge af stress.
  1. En fælles forståelse af organisationens langsigtede mål på alle niveauer og kompetencer til at kunne omsætte målene til handlinger. Alle ved, hvad kerneproduktet eller ydelsen er, hvem de primære kunder er, hvilken kvalitet og til hvilken pris. Der er en stor forståelse for hvilke kompetencer, hvilken organisering og hvilket samarbejde, der skal til i organisationen for rent faktisk at skabe værdi.
  1. Klar og tydelig rolle- og ansvarsfordeling hvor de vigtigste opgaver er helt tydelige for den enkelte medarbejder. Samarbejdsprocesser og snitflader medarbejdere og afdelinger imellem er klare og forstået af alle og organisationens processer og systemer understøtter dette.
  1. Der er tydelig prioritering i til- og fravalg, så det er lige til for den enkelte medarbejder at forstå og handle i overensstemmelse hermed. Det er defineret hvilke opgaver der skal vælges til, og hvilke der kan vælges fra, og dermed tages konsekvenser af prioriteringer på det organisatoriske niveau.
  1. Samarbejdet er i fokus på kryds og tværs i organisationen, og der er en naturlig deling af viden, fordi både ledere og medarbejdere har en holdning til, at den viden, den enkelte har, kan og skal bruges til at skabe synergieffekter til gavn for hele organisationen.
  1. Lederne kan tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere ved at gøre arbejdet meningsfuldt, anvende den enkelte medarbejders ressourcer og kompetencer optimalt og sikre organisationen et omdømme, der gør det attraktivt at arbejde for den.

Ledersparring 

Ledersparring er et neutralt og meget personligt frirum. Kunne du tænke dig en neutral og erfaren sparringspartner? En person, der ikke er en del af virksomhedens daglige drift? Et sted hvor du kan vende stort og småt – og få sat problemstillingerne i et nyt perspektiv.

Bladbjerg Kibsgaard er erfarne sparringspartnere i de spørgsmål, der er svære at dele med andre i organisationen. Ledersparring er en åben dialog, hvor de ubehagelige eller personlige dilemmaer drøftes i fortrolighed.

 

Læs mere

Kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering

Når organisationer udvikler sig, fusionerer eller gennemgår forandringer, øges kravet til både ledernes og medarbejdernes kommunikation og samarbejdskompetencer. Konflikter opstår meget hyppigere under disse omstændigheder og så bliver både kommunikationen, effektiviteten og det gode samarbejde udfordret.

Læs mere om Kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering og hvordan vi tilrettelægger og gennemfører organisationsudvikling på alle niveauer.

 ‎

Læs mere

Find vej

Vi holder til på Marselisborg Havn 38, 1 sal i Aarhus – ovenpå byens bedste ishus.

Du kan parkere ubegrænset når du besøger os, du skal blot indtaste dit registreringsnummer når du ankommer

Vi har et hyggeligt maritimt miljø på Marselisborg Havn med restauranter, caféer og hotel. Marselisborg Havn ligger 1,2 km. fra Aarhus centrum.

Kort