Vi får mennesker til at forstå hinanden

Kommunikation og samarbejde

Konstruktiv kommunikation og velfungerende samarbejde er fokuspunkter i alle organisationer. For at nå dertil er det vigtigt at kunne reflektere over egen adfærd og have evnen til at se virkeligheden fra flere perspektiver

Når organisationer udvikler sig eller gennemgår store forandringer, øges kravet til både ledernes og medarbejdernes kommunikation og samarbejdskompetencer. Samtidig giver stressfyldte perioder, pressede situationer og manglende overskud ofte kommunikation og samarbejde svære betingelser.

I alle tilfælde er det ekstra vigtigt at have en fælles værktøjskasse at ty til. Ved at have fælles viden og bevidste strategier, vil man som organisation kunne skabe grundlag for, at det velfungerende samarbejde og den konstruktive kommunikation bibeholdes selv i svære perioder.

Kurset Kommunikation og samarbejde giver jer mulighed for at arbejde med at forbedre kommunikationen i en enkelt gruppe eller i hele organisationen.

Kurset er for jer, der vil arbejde forebyggende med kommunikation og samarbejde eller jer, der står i en aktuel situation, hvor samarbejdet er gået i hårdknude.

Vi tilrettelægger naturligvis kurset med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer I står over for.

Berit Dehli

Kontorchef HK Østjylland

“Bladbjerg Kibsgaard er utrolig gode til at afdække de problemstillinger, der skal arbejdes med i et team. Deres forberedelse er fantastisk, og de er meget loyale overfor den ledelse, de arbejder sammen med og samtidig gør de meget ud af at opnå og sikre medarbejdernes fortrolighed undervejs.”

Vores fokus er, at få mennesker til at forstå hinanden

Kommunikation

Når man kommunikere drejer det sig om at tage ansvar for at det man siger/skriver bliver opfattet sådan som man vil have det. Det handler også om at kommunikere på en respektfuld måde, der tager udgangspunkt i at møde modtageren hvor han er og med respekt for hans ressourcer og kompetencer.Din kommunikations-opgave er ikke løst, før den anden forstår hvad du siger og kan omsætte det til handling.

Samarbejde

At samarbejde forudsætter blandt andet en klar og tydelig rolle- og ansvarsfordeling. Det gode samarbejde er når interne procedurer og snitflader mellem afdelinger/teams er klare, bliver forstået af hver enkelt medarbejder og bliver understøttet af organisationens processer og systemer. Når samarbejdet er i fokus på kryds og tværs i organisationen er der en naturlig deling af viden, fordi både ledere og medarbejdere har en holdning til, at den viden den enkelte har, kan og skal bruges til at skabe synergieffekter til gavn for hele organisationen.

Stress nej tak!

Kommunikation og samarbejde

Konflikthåndtering

Stress Supervisor

Personligt lederskab 1-årig MasterCoach

Sæt skub i din karriere og personlige udvikling og gør en forskel for dig selv og andre med uddannelsen Personligt lederskab 1-årig MasterCoach.

Personligt lederskab 1-årig MasterCoach er en unik efteruddannelse til dig, der vil have høj faglig standard, ønsker en praksisorienteret uddannelse og en personlig mentor under dit uddannelsesforløb.

Næste hold starter 21. september 2023

Tilmeld dig nyhedsbrev