Stil krav når du vælger coachuddannelse

Et stærkt netværk

Når du tager uddannelsen Personligt Lederskab 1-årig MasterCoach  bliver du en del af et stærkt netværk. Et netværk der bruger hinandens på tværs af organisationer. Alle er +30 fra stort set alle erhverv.

Vi har fælles værktøjer- og etiske retningslinjer i forhold til at arbejde med andre mennesker. Det er værdifuldt både fagligt og personligt og rigtig mange MasterCoaches bruger hinanden på kryds og tværs og deltager i de fælles supervisioner i årevis – det er som at “komme hjem”.

INFO MØDE

Er du nysgerrig på, hvad en coach uddannelse kan udvikle dig til karrieremæssigt og personligt?

Sæt skub i din karriere og personlige udvikling og gør en forskel for dig selv og andre med personligt lederskab. Ingen skriftlige opgaver – personligt lederskab udvikles bedst med ‘learning by doing’. Vi starter ét hold hvert år i september.

Er du interessert i coachuddannelsen "Personligt lederskab 1-årig MasterCoach" så er der infomøde:

Onsdag den 19. juni kl. 17.00

Tilmelding info@bladbjergkibsgaard.dk eller ring 29684270.

Har du ikke mulighed for at deltage, så ring og lad os aftale et andet tidspunkt.

Vi stiller krav – for din skyld

  • Du er fyldt 30 år og har erhvervserfaring
  • Du har lyst til fordybelse, videreuddannelse og kompetenceudvikling
  • Du er interesseret i at arbejde med dit personlige lederskab
  • Du har udviklingstrang både på det personlige og på det faglige niveau

For at være kvalificeret til arbejdet med andre menneskers udfordringer og udvikling er det vores holdning, at du først skal have fokus på dit personlige lederskab, og at du selvfølgelig selv har lyst til at arbejde med din egen udvikling.

Forvent mere af os

Vores mål er, at alle vores kursister får en helt unik og skræddersyet coachuddannelse. Derfor starter vi kun ét hold om året med max 25 deltagere.  Vi har et intensivt samarbejde med hver enkelt kursist. Der er masser af personlig sparring undervejs, og de samme to undervisere følger kursisterne tæt under hele forløbet.

Vi arbejder ud fra en værdibaseret og anerkendende tilgang med respekt for den enkeltes integritet. Vi anvender elementer fra den systemiske tilgang, den kognitive metode, NLP, positiv psykologi og moderne ledelses- og management teorier samt ACT (Acceptance and Commitment Training). Vi har haft den store fornøjelse at uddanne MasterCoaches siden 2006.

Michael Mannsbro

”Helle Kibsgaard og Lisbet Bladbjerg har virkelig fat i noget helt grundlæggende: Respekt for andres model af verden. Det har skabt en afgørende ændring i mit liv – både som far, mand og leder – at respektere folks forskellighed. Tidligere havde jeg det bedst sammen med mennesker, der lignede mig selv, fordi det var nemmest for mig at håndtere. I dag ser jeg folks forskelligheder som positiv kilde til inspiration og udvikling"

Maj Britt Borchert

“Jeg har brugt mit personlige lederskab i både mit arbejds- og privatliv. Det kan for mig ikke skilles ad, da det er en grundlæggende måde, jeg går anderledes til tingene på i dag.

Arbejdsmæssigt har jeg fået en helt anden ro omkring mine beslutninger. Jeg ved, hvad der er det rigtige at gøre, og jeg træffer beslutninger på baggrund af mine egne værdier – ikke andres. Det føles så godt.

Af værktøjer har jeg mest brugt kortlægningen af mine værdier, som jeg bruger til at guide mig i den rigtige retning, og opmærksomheden på, hvad der er andres model af verden, ikke min. Det sidste redskab har gjort mig bedre til at slippe de negative omstændigheder, jeg alligevel ikke kan ændre på, og fokusere på det, jeg har indflydelse på.”

Charlotte Jensen

“Jeg bruger generelt min uddannelse i personligt lederskab som rettesnor til refleksion og en måde at gå til livet og andre mennesker på. Jeg har stor gavn af uddannelsen. For eksempel at effekten af mine handlinger er lig med den respons, jeg får. Hvis jeg oplever ikke at trænge igennem til andre med min kommunikation, kan jeg justere på måden, jeg siger tingene på, hvis det skal lykkes at skabe en forandring.

Respekt for andres model af verden er også et redskab, der har stor værdi for mig både privat og arbejdsmæssigt. Dét, at kunne sætte sig i andres sted og respektere, at vi oplever tingene forskelligt, har jeg haft stor gavn af.

Sidst, men ikke mindst bruger jeg ”kontrolcirklen” til at reflektere over, hvad jeg skal lade ligge, og hvad jeg skal involvere mig i og påvirke. Jeg er meget visuel og ser for mig, hvad jeg kan trække ind i det grønne felt og handle på, og hvad jeg må give slip på, fordi det ligger i det røde felt, som er udenfor min kontrol.”

Sune Wirth Engelund

”Uddannelsen har også gjort mig mere nysgerrig på mine egne reaktioner, fordi jeg har fået noget at hænge dem op på. I stedet for bare at lade følelserne være, spørger jeg mig selv: ’Hvad handler det her i virkeligheden om?’

Bevidstheden omkring mine egne reaktionsmønstre har givet mig et større lederskab i mit eget liv, og gjort det muligt for mig at ændre min adfærd på væsentlige områder. Det kræver mod at ændre adfærd, og det mod har jeg fået. Den har også gjort mig mere forstående, fordi jeg i langt højere grad ser tingene fra andres perspektiv på verden, end jeg gjorde tidligere".

Personligt Lederskab

1-årig MasterCoach i praksis

Der veksles mellem oplæg om teori, demonstrationer af den praktiske udførelse, træning af de konkrete værktøjer, refleksion, feedback og træning i større og mindre grupper. Der er ikke forberedelse til modulerne og ingen opgaver, der skal afleveres. Der bliver i stedet lagt vægt på, at det indlærte stof skal bruges i praksis, så det straks bliver omsat til brugbar adfærd i hverdagen. Hør vores kursister fortælle om deres oplevelser.

Certificeret coachuddannelse

Du bliver mundtligt eksamineret og certificeret.  Personligt Lederskab 1-årig MasterCoach uddannelsen lever op til de krav, der stilles, for at du kan kvalificere dig til en ICF certificering. Se mere på www.icfdanmark.dk.

Som certificeret coach fra Bladbjerg Kibsgaard er du sikret en kvalitets uddannelse.

ECTS point

Uddannelsen svarer til 20 ECTS point. "ECTS point er en betegnelse for arbejdsbelastning, dvs. ikke kun konfrontationstid, men også forberedelse, praktik, øvelser m.m., der er en del af gennemførelsen.”

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse

 

Torben Bang

Ejerleder

“Jeg er overbevist om, at jeg er blevet en bedre leder. Jeg har fået en værktøjskasse til at løse daglige udfordringer med, og dette giver mig lidt mere ro på – specielt i forhold til at være HR chef for virksomheden. Jeg har fået mere fokus på, hvordan mine ressourcer skal bruges, og hvordan jeg disponerer min tid. Før var jeg meget mere fokuseret på “bundlinjen” og mig selv, hvilket ikke gjorde mig til et gladere menneske. Men nu tænker jeg rigtig meget over det, jeg laver. Skaber det værdi for holdet? Min kommunikation er simpelthen blevet mere skarp”.